Niža cena boravka u vrtiću za decu samohranih roditelja?

Požarevac

Društvo

Niža cena boravka u vrtiću za decu samohranih roditelja?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Ovo je predlog Gradskog veća grada Požarevca, a konačnu odluku doneće odbornici na zasedanju lokalnog parlamenta.

Pravo na regresiranje troškova u iznosu od 50 odsto, od cene koštanja , ostvaruju samohrani roditelji sa prebivalištem na teritoriji grada Požarevca, a na osnovu ugovora zaključenim sa predškolskom ustanovom.

Pod samohranim roditeljem se podrazumeva roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo pod uslovom da je drugi roditelj nepoznat, da je preminuo a nije ostvario pravo na porodičnu penziju, da je drugi roditelj postao potpuno i trajno nesposoban za rad, da je na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci, ili da drugi roditelj ne vrši roditeljsko pravo po odluci suda i da ne doprinosi izdržavanju deteta.

Za ostvarivanje ovog prava, uz zahtev, podnosilac prilaže: fotokopiju važeće lične karte, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete, odnosno svu decu u porodici, ugovor zaključen sa Predškolskom ustanovom o prijemu deteta, izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja, rešenje Republičkog  Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o potpunoj i trajnoj nesposobnosti za rad bez prava na penziju, odluku nadležnog suda o potpunom lišenju poslovne sposobnosti, pravožnu presudu nadležnog suda da je drugi roditelj na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci i odluku suda da drugi roditelj ne vrši roditeljsko pravo uz dostavljanje predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave podnete nadležnom sudu za neplaćanje alimentacije od strane drugog roditelja na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude.

Konačnu odluku o ovom predlogu daće odbornici na sednici Skupštine grada Požarevca, koja je zakazana za utorak 19. novembar.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top