Nova javna nabavka za obnovu zgrade Lokalne poreske administracije

Požarevac

Društvo

Nova javna nabavka za obnovu zgrade Lokalne poreske administracije

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac raspisala je javnu nabavku za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta Lokalne poreske administracije koji se nalazi pod zaštitom države.

Procenjena vrednost nabavke iznosi 9,17 miliona dinara, bez uračunatog PDV-a. U cilju sanacije objekta i njegovog dovođenja u izvorno, autentično stanje, kao i zbog obezbeđenja njegove trajnosti, predviđeno je više intervencija. Među njima su: sanacija fasade, zamena krovnog pokrivača, kompletne spoljašnje stolarije i krovne i fasadne limarije, kao i uklanjanje dograđenog dela. Glavni kriterijum za odabir izvođača radova biće najniža ponuđena cena.

Zgrada Lokalne poreske administracije u Porečkoj ulici u Požarevcu, koja se nalazi između Višeg i Prekršajnog suda, trebalo bi kompletno da bude obnovljena.

Predhodna javna nabavka bila je raspisana 19. aprila, a 4. juna doneta je odluka o obustavi postupka.

„Predmetni postupak je obustavljen jer su u roku za podnošenje ponuda podnete samo neprihvatljive ponude“, navodi se u obrazloženju.

Samostalna zanatska građevinska radnja „Partenon“ iz Požarevca kao ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača i preduzeće za promet, građevinarstvo i posredovanje „Ornament – Investinženjering“ doo Beograd, kao član grupe, 14. juna podneli su zahtev za zaštitu prava kod Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a koji je komisija 27. juna odbila kao neosnovan.

Continue Reading
Povezane teme...

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top