NSZ: Novi načini komunikacije sa strankama tokom vanrednog stanja

Požarevac

Info

NSZ: Novi načini komunikacije sa strankama tokom vanrednog stanja

Foto: NSZ

How Good Of A Friend Are You Really?

U cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju korisnike o načinima komunikacije sa strankama.

Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti  građani mogu podneti  elektronskim putem.

Dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima sprovodiće se elektronskim putem.

Detaljne informacije i  obrasci  biće dostupni na internet portalu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs , od 23.3.2020. godine. Svi potrebni obrasci, koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi, nalaze se na sajtu Nacionalne službe, opcija Dokumenti, potom opcija Obrasci.

Takođe, pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima  razmenjivaće se  elektronskim putem.

Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem prezentacija obuke „Put do uspešnog preduzetnika.

Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se  tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti.

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ  i na ulaznim vratima svake filijale.

To Top