Obimna rasprava zbog poslovanja javnih preduzeća sa gubitkom

Požarevac

Društvo

Obimna rasprava zbog poslovanja javnih preduzeća sa gubitkom

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Najveći je gubitak u poslovanju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac u iznosu od 31,3 miliona dinara.

Predlog rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac za drugi kvartal 2020.godine izazvao je najobimniju raspravu na sednici Skupštine grada.

Javna preduzeća poslovala su sa gubitkom, izuzetak je samo “Toplifikacija”, koja je ostvarila neto dobitak u iznosu od nešto više od 68 miliona dinara na kraju drugog kvartala tekuće godine. 

Najveći gubitak je uočen u poslovanju JKP „Vodovod i kanalizacija“, te se najviše kritika na jučerašnjem zasedanju lokalnog parlamenta čulo na račun ovog preduzeća. Naime, “Vodovod” je poslovao sa gubitkom od 35,2 miliona dinara i dobitkom iz finansiranja u iznosu od 3,6 miliona dinara. Procenjeni gubitak pre oporezivanja iznosi 31.291.985 dinara.

Poslovni prihodi ovog preduzeća su realizovani u manjem procentu od 95%, za 10 miliona manje u odnosu na plan, prihodi od subvencija su relizovani u procentu od 24%, što je za pet miliona manje u odnosu na plan, a ostali prihodu su realizovani u procentu od 34%, odnosno 1,5 miliona manje.

Poslovni rashodi su realizovani u procenetu većem nego što je predviđeno i to 108%, odnosno 16 miliona dinara više u odnosu na plan. Troškovi materijala su viši za 132%, a to je pet miliona, troškovi goriva 127%, što je 7,4 miliiona više u odnosu na plan i troškovi proizvodnih usluga su viši za 177%, što je 4,7 miliona više.

U rešenju stoji i mišljenje Odeljenja za komunalne delatnosti i energetiku da bi Gradsko veće trebalo da zahteva od Nadzornog odbora detaljan izveštaj o sledećem: 
-na koji način se planira povećanje poslovnih prihoda preduzeća, 
-da izvrši smanjenje svih troškova koji nisu direktno vezani za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti preduzeća,
-da dostavi detaljan pregled nematerijalnih troškova, kao i kopiju ugovora na osnovu kojih se vrše plaćanja,
-da dostavi pravilnik o načinu utvrđivanja visine koeficijenata, akt kojim je utvrđena vrednost boda koji se množi sa koeficijentom radi utvrđivanja osnovne zarade zaposlenih,
-da dostavi pravilnik kojim je definisana isplata stimulacija i prekovremenog rada,
-detaljan izveštaj potraživanja, a posebno izveštaj o otpisanim potraživanjima sa navođenjem razloga,
-pravilnik o indirektnom i direktnom otpisu potraživanja,
-isplatne lističe svih zaposlenih za novembar 2018. i novembar 2019.godine.

Na osnovu ovog izveštaja, osnivač preduzeća, odnosno grad Požarevac, može preduzeti mere iz svoje nadležnosti, navodi se u mišljenju.

Pored gubitaškog poslovanja, na sednici se diskutovalo i o novim prostorijama u kojima je smešteno ovo preduzeće.

“Nema potrebe da prostorije “Vodovoda i kanalizacije“ budu u centru grada, osim ako nekome ne odgovara da se taj prostor plaća nenormalno skupo“, kazao je za govornicom Slobodan Vasić,  predsednik Odborničke grupe “Dosta je bilo - Most”.

 

Slobodan Vasić, predsednik Odborničke grupe Dosta je bilo - Most

Potom se obratio za govornicom gradonačelnik Saša Pavlović koji smatra da nije najveći problem u vezi ovog javnog komunalnog preduzeća novi lokal već gubici koji su sada oko 50 odsto.

„Znate da je bila restitucija za poslovnu zgradu u kojoj je ranije bilo JKP „Vodovod i kanalizacija“. Zgrada je vraćena zakonskim naslednicima na osnovu pravosnažne odluke, iako smo više puta ulagali žalbu. Iz tog jedinog razloga ovo preduzeće je sprovelo postupak za obezbeđivanje poslovnog prostora, uzelo u zakup lokal u Voje Dulića i donelo odluku na osnovu godišnjih planova i programa. Plaćanje te zakupnine se vrši iz njihovih sredstava. Što se tiče „Vodovoda“ nemamo najveći problem sa lokalom, ja smem bez straha da definišem šta je glavni problem – gubici, koji su sada na 50 odsto. Gubici se ne odnose na gubitke vode koja odlazi u zemlju jer je pukla negde cev, najveći gubici su u fakturisanju vode. To mogu da razgranam na dve grane – jedna su vodomeri koje moramo da zamenimo, a druga ilegalni priključci“, istakao je Pavlović i dodao da su otkrili 900 ilegalnih priključaka i poslali opomene.

 

Saša Pavlovič, gradonačelnik Požarevca

Što se tiče poslovanja ostalih javnih preduzeća, “Parking servis” poslovao je sa gubitkom od  4,37 miliona dinara, odnosno neto gubitkom od 4,8 miliona dinara. Poslovni gubitak JKP “Komunalne službe” iznosi 7,07 miliona dinara, a gubitak pre oporezivanja 6,27 miliona dinara, dok JP “Ljubičevo”beleži nakon prvih šest meseci 2020. godine poslovni gubitak u iznosu 9.270.000 dinara. 

“Činjenica je da je kovid dosta uticao na poslovnje preduzeća. Siguran sam da će u izveštaju na kraju godine biti pozitivna poslovanja”, kazao je Pavlović.
 

To Top