Obogatite Vikipediju člancima o Požarevcu

Požarevac

Zanimljivosti

Obogatite Vikipediju člancima o Požarevcu

Foto: wikipedija

How Good Of A Friend Are You Really?

Vikipedija Srbije kroz akciju pisanja članaka o Požarevcu, obeležava 15. oktobar kao Dan oslobođenja Požarevca u Prvom i Drugom svetskom ratu.

Akcija će trajati do 22. oktobra sa ciljem da se Vikipedija na srpskom jeziku obogati člancima vezanim za istoriju, kulturu, institucije, privredu i ostale znamenitosti Požarevca.

Za učešće u akciji potrebno je upisati se na listu učesnika u okviru stranice događaja na Vikipediji. Osobe koje nemaju iskustva u uređivanju Vikipedije, a koje žele da daju svoj doprinos, mogu koristiti uputstva i video tutorijale o uređivanju Vikipedije.

Vikimedija Srbije je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, čiji su ciljevi promocija i podržavanje stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja na srpskom jeziku isključivo na neprofitan način, kao i ideje da svi ljudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanju.Udruženje je registrovano u Srbiji i deluje kao jedini zvanični ogranak Vikimedije u Srbiji. Zadužbina Vikimedija je međunarodna neprofitna organizacija koja koordinira aktivnostima nezavisnih nacionalnih ogranaka sa kojima deli iste ciljeve i održava Vikipediju i druge višejezičke viki projekte: Vikivesti, Vikirečnik, Vikiknjige, Vikizvornik, Vikicitat, Vikiverzitet i Vikimedijinu ostavu.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top