od-projekta-do-odrzivih-socijalnih-usluga-foto

Žabari

Događaji

Od projekta do održivih socijalnih usluga (FOTO)

Foto: Opština Žabari

How Good Of A Friend Are You Really?

Održana završna konferencija projekta „Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji“.

Održana završna konferencija projekta „Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji“.


Završna konferencija pod nazivom „Od projekta do održivih socijalnih usluga“ organizovana je u okviru projekta „Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji“. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije kroz program „Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama."

 


Cilj konferencije bio je da se predstave rezultati projekta i da se putem izlaganja eksperata i kroz zajedničku diskusiju razmotre faktori održivosti usluga pomoć u kući.


Projekat sprovode Jagodina, opština Žabari i opština Ćićevac u partnerstvu sa pružaocima usluga Gradskim cenrtrom za socijalni rad Jagodina, Asocijacijom za razvoj opštine Žagubica i Crvenim krstom Ćićevac. Centar za drušveno ekonomski razvoj iz Jagodine je nosilac projekta i zadužen je za pružanje stručne podrške u razvoju socijalnih usluga.


Projekat je usmeren na uspostavljanje održivih i kvalitetnih usluga „pomoć u kući“ za odrasle i stare korisnike sa intelektualnim i mentalnim smetnjama. Svrha usluge „pomoć u kući“ je podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života. Usluga pomoć u kući namenjena je osobama koje imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

 


Usluga „pomoć u kući“ razvijena ovim projektom je inovativna: iako je usluga „pomoć u kući“ odavno prisutna u Srbiji kao i na području Ćićevca, Jagodine i Žabara, do sada nije pilotrana za pružanje korisnicima sa intelektualnim i mentalnim smetnjama, tako da projekat obezbeđuje i važan doprinos proceni primenjivosti ove usluge na nove korisničke grupe.


Projekat je sproveo sve planirane aktivnosti i obezbedio rezultate, i ima opravdana očekivanja za obezbeđivanje visokog nivoa održivosti pokrenutih socijalnih usluga u zajednici.Do danas usluge su pružene za 110 korisnika na području sve tri lokalne zajednice. Usluge je koristilo 78 žena i 32 muškarca.


Usluge su pružane korisnicima u skladu sa nacionalnim standardima za uslugu pomoć u kući. Za svakog korisnika je je urađen individualni plan prema kome su usluge i pružane. Kroz dve obuke pre početka rada sa korisnicima, unapređena su znanja i veštine svih koje usluge pružaju.

 


Na obezbeđivanju podrške korisnicima angažovani su brojni akteri iz lokalne zajednice koji su svoje odnose regulisali potpisivanjem protokola o saradnji. Uz lokalnu samoupravu potpise na protokol su stavili i predstavnici Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, Opšte  bolnice i drugih organizacija civilnog i javnog sektora. U sve tri lokalne zajednice pružanje usluga nastaviće se i u narednoj godini.


Na konferenciji izlaganja su imali Darko Dimitrijević, direktor Centra za društveno ekonomski razvoj koji predstavio rezultate projekta, predsednik opština Žabari, Miodrag Filipović, predsednik opštine Ćićevac, Zlatan Krkić, i grada Jagodine, Biserka Jakovljević iz gradskog Centra za socijalni rad, koji su predstavili ulogu lokalne samouprave – od projekta do održivosti, kao i Jasmina Tanasić, sekretar odbora za društvene delatnosti Stalne konferencije gradova i opština koja je pojasnila podršku opštinama za preuzimanje obaveza u sistemu socijalne zaštite.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top