Odbornici odlučuju o novom cenovniku „Parking servisa“ i upravljanju otpadom

Požarevac

Događaji

Odbornici odlučuju o novom cenovniku „Parking servisa“ i upravljanju otpadom

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Predrag Mijatović, predsednik Skupštine grada Požarevca, zakazao je sednicu za danas, 15. maj.

Kao prvu tačku dnevnog reda odbornici će razmatrati predlog rešenja o izmeni Statuta JKP „Komunalne službe“' Požarevac, u kome se menja samo sedište ovog preduzeća koje se sada nalazi na adresi Moše Pijade 2. Sledeće dve tačke su izveštaji o radu Gradskog pravobranilaštva i Gradske uprave Požarevac za 2022. godinu.

Na dnevnom redu su predlog programa o izmenama i dopunama Programa lokalnog ekonomskog razvoja Požarevca za period od 2021. do 2023. godine, kao i predlog odluke o uslovima i načinu njegove realizacije.

Odbornici će razmatrati i predlog izmene i dopune cenovnika usluga JKP „Parking servis“ Požarevac, o čemu smo pisali ranije.

KOJE PROMENE DONOSI IZMENJEN CENOVNIK „PARKING SERVISA“

Pred lokalnim parlamentom danas je i odluka o donošenju Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Požarevca od 2023. do 2032. godine.

LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM PRED POŽAREVAČKIM ODBORNICIMA

Gradonačelnik Požarevca, Saša Pavlović, predložio je da se dnevni red dopuni sa četiri tačke, a prva se odnosi na izveštaje o radu i poslovanju sa finansijskim pokazateljima ustanova i fondacije čiji je osnivač grad i to: Narodnog muzeja, Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“, Centra za kulturu Požarevac, Ustanove Gradskog ženskog hora „Barili“, Istorijskog arhiva, Fondacije Milenin dom - Galerije „Milene Pavlović Barili“, Turističke organizacije grada Požarevca, Javne ustanove „Sportski centar Požarevac“, Apotekarske ustanove Požarevac i Centra za socijalni rad.

Dnevni red bi trebalo da bude dopunjen i predlogom rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grad Požarevac za prvi kvartal 2023. godine.

DVA OD PET JAVNIH PREDUZEĆA IMAJU GUBITKE U PRVOM KVARTALU

Poslednje dve tačke odnose se na otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine grada Požarevca, u postupku javnog nadmetanja, po tržišnim uslovima.

GRAD PRODAJE DEO OPREME ZA PRERADU ŠEĆERNE REPE

Na dnevnom redu će biti još razrešenja i imenovanja, međutim materijal za ovu tačku biće dostavljen neposredno pre početka sednice.

To Top