Odbornici za izgradnju toplopredajne stanice „Vojske Jugoslavije 114“

Požarevac

Društvo

Odbornici za izgradnju toplopredajne stanice „Vojske Jugoslavije 114“

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Kao prvu tačku dnevnog reda požarevački odbornici su razmatrali predlog prve izmene programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine.

Iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine 95.797.000 dinara biće raspoređeno na četiri projekta – dva koja je podnela JP „Toplifikacija“ i dva koja je predložilo JKP „Vodovod i kanalizacija“.

>>ZA REALIZACIJU ČETIRI PROJEKTA 95,8 MILIONA DINARA IZ BUDŽETSKOG FONDA<<

Rasprava je vođena o projektu „Toplifikacije“ koji se odnosi na izgradnju distributivne mreže sa kućnim priključcima do šahte i izgradnju toplopredajne stanice „Vojske Jugoslavije 114“.

Opozicioni odbornici su pozdravili ovu odluku ali su izrazili sumnju da li će se i kada taj projekat realizovati.

Slobodan Vasić, šef Odborničke grupe „Dosta je bilo – RIIS Istok“, slaže se da je dobro izgraditi toplopredajnu stanicu u ulici Vojske Jugoslavije čime bi ovaj deo grada dobio toplifikaciju, ali i ukazao na jedan problem.

„Ne možemo da se priključimo na toplifikaciju ako nam plac, kuća ili stan nisu legalizovani. U tom delu koji sad hoćemo da pokrijemo toplifikacijom ima dosta starih kuća i sve su uredno priključene na kanalizaciju, na vodovod i struju ali, gle čuda, na toplifikaciju neće moći jer nisu legalizovane“, kazao je Vasić obraćajući se narodnim poslanicima Ani Miljanić i Veroljubu Arsiću, koji su prisustvovali sednici, sa ciljem da pronađu neko rešenje tog problema na republičkom nivou.

 

Slobodan Vasić

Ovu odluku pozdravila je Dragana Spasojević, odbornica RIIS Istok, ali i izrazila sumnju da li će projekat biti realizovan.

„Iz sednice u sednicu potenciram širenje toplifikacione mreže kojim se korisnicima rešava problem grejanja na najefikasniji i najjeftiniji način, a smanjuje se i zagađenje. Pozdravljam odluku samo bi istakla da ova odluka ne sme ostati mrtvo slovo na papiru“, kazala je Spasojević i podsetila da je postojao novac za toplifikaciju ulice Miloša Pocerca, da je projekat budžetiran pre dve godine i da nije bilo nikakvih sumnji da će oni danas biti priključeni, ali to se nije desilo.

 

Dragana Spasojević

Ona je još dodala da je gradonačelnik stanovnicima ove ulice na sastanku obećao izgradnju toplopredajne stanice, ali da nije mogao da obeća priključke.

„Obećali smo toplopredajnu stanicu ali kada smo videli da imamo više sredstava nego što smo očekivali sada smo u budžet uvrstili distributivnu mrežu sa kućnim priključcima, dakle cela lokacija će biti instalirana sa mogućnošću priključenja korisnika“, odgovorio je gradonačelnik i dodao da se dešava da radovi kasne zbog javne nabavke za čije sprovođenje je potrebno oko dva meseca, kao i da se dešava da izvođači kasne sa radovima.

 

Saša Pavlović

Kosta Jeremić je u ime predlagača JP „Toplifikacija“ napomenuo da širenje toplifikacione mreža zavisi od sredstava ali i od izgradnje prepumpne stanice.

>>PREPUMPNA STANICA – ŠANSA ZA 6.000 NOVIH PRIKLJUČAKA NA TOPLOVOD<<

Nakon konstruktive rasprave odbornici su usvojili predlog prve izmene programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine.

To Top