Ogledi za prinose za ponos

Požarevac

Poljoprivreda

Ogledi za prinose za ponos

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Hibridi gajeni pod istim uslovima predstavljeni na „Danu polja kukuruza i suncokreta“.

Cilj ogleda je da se predstave najzastupljeniji novi hibridi u istim agrotehničkim i agrometeorološkim uslovima proizvodnje.

Demo ogled kukuruza postavljen je na imanju JP „Ljubičevo“   Požarevac. U ogledu je 45 hibrida iz šest selekcionerskih kuća: KVS, Istritut za kukuruz „Zemun polje“, Poljoprivredni institut Osijek, AS hibridi, Agris i Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.

Ogled je posejan 18.aprila na zemljištu tipa černozem, a predusev je bio ječam
Osnovna obrada je oranje, a dopunska setvospremiranje. Kod osnovnog đubrenja išlo se sa 300 kilograma NPK 15:15:15, a kod prihrane sa 300 kilograma KAN (Kalcijum amonijum nitrat).


Zaštita useva vršena je u dva navrata posle setve pre nicanja: tretirano je sa preparatima Zeazin i Telus, folijarno (Tretiranje preko lista) sa preparatima Nikosav i Pretendo. Koordinator ogleda je Ana Đorđević.

Demo ogled suncokreta postavljen je na imanju KPZ Zabela– Požarevac. U ogledu je 14 hibrida iz selekcionerskih kuća Institut za ratarsvo i povrtartvo Novi Sad, RAGT, Pionir i LG. U ogledu su primenjene tri tehnologije gajenja konvencionalna, Clearfield i Express.

Ogled je posejan 19. aprila na zemljištu tipa smonica, a predusev je bila pšenica.
Osnovna obrada je oranje. Kod osnovnog đubrenja išlo se sa 300 kilograma NPK 15:15:15, a kod prihrane sa 300 kilograma KAN (Kalcijum amonijum nitrat).

Zaštita useva vršena je u dva navrata posle setve pre nicanja: tretirano je sa preparatima Basar i Rezon i folijarno, za uskolisne korove Spektrum i za širokolisne korove kod clearfild hibrida Kvazor. Koordinator ogleda je Aleksandar Stojanović.

Continue Reading
Povezane teme...

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top