Petrovac ovu godinu završava sa suficitom u budžetu

Petrovac

Društvo

Petrovac ovu godinu završava sa suficitom u budžetu

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Na današnjoj sednici usvojen je predlog odluke o usvajanju budžeta za narednu godinu. Iznos prihoda koji predviđaju u ovoj opštini je 1.066.000.000 dinara, dok razhodi iznose 1.085.000.000 dinara.

„Imamo oko 22.000.000 dinara prenetih neutrošenih namenskih sredstava. Kada se sve uzme u obzir mi imamo suficit u ovoj godini, to znači da nam je razlika između prihoda i rashoda 9.000.000 dinara u korist prihoda. Ta sredstva će na prvoj narednoj sednici u januaru rebalansom biti raspoređena i utrošena namenski“, rekao je Milanče Aćimović, predsednik Skupštine opštine Petrovac na Mlavi.

Kako navodi Aćimović, sredstva kojima opština raspolaže nisu dovoljna za podmirenje svih potreba građana, direktnih i indirektnih budžetskih korisnika.

„Trudili smo se da na neki način ravnomerno rasporedimo sredstva tako da svi budu malo zadovoljni, a i nezadovoljni, što je znak da je budžet poprilično projektovan. Trudili smo se da uvažimo sve, nešto iz poljoprivrede, ekologije, obaveze koje imamo prema radnicima institucija opštine. Mi manjak sredstava koji imamo uvek nadoknađujemo iz drugih izvora, pre svega iz republike, kroz Kancelariju za javna ulaganja koja je učestvovala u obnovi škola, bolnice, ambulanti“, rekao je on.

Kako dodaje, dobra saradnja uspostavljena je i sa Ministarstvom privrede preko kojeg se finansiraju neki infrastrukturni projekti. U toku su radovi na putu Vezičevo- Zlatovo, a u narednom periodu se započinje rekonstrukcija malog visećeg mosta. Vrednost investicije je oko 65.000.000 dinara sa PDV-om.

„Predsednik opštine je uspostavio dobru saradnju i sa „Putevima Srbije“, tako da očekujemo da određeni putni pravci budu rekonstruisani, izgrađeni novi, da ovo što nemamo od sredstva nadoknadimo iz drugih izvora. U narednom periodu jedan od pravaca razvoja opštine je ulaganje u turizam. To je projekat izgradnje biciklističke staze u banji „Ždrelo“, ali ne samo to, rade se i razvojni programi i još neki projekti sa kojima ćemo pokušati da konkurišemo kod određenih ministarstva da bismo mogli sve da završimo“, kazao je Aćimović.

Među tačkama našlo se usvajanje plana i programa JKP „Izvor“ i JP „Parking servis“. Njihov predlog je glasio za nabavku traktora, prikolice i pluga za čišćenje snega radi što bolje efikasnosti u obavljanju zimskih poslova na teritoriji opštine.

Jedna od stvari koja je naišla na odobravanje odbornika opozicije je da je Skupština za svoj deo uredila javne nabavke sa pravilnicima, to su pravilnici na koje se Zakon za javne nabavke odnosi, ali su uređeni i pravilnici javne nabavke koja su ispod limita,  na koje se zakon ne primenjuje. Na taj način će se precizno odrediti gde će ići sredstva javnih nabavki na koje se zakon ne odnosi.

Jedno od pitanja odbornika iz jedne opozicione grupe je u vezi sa izveštajem revizije. Kako kaže Aćimović, to su preliminarni izveštaji koji se šalju organima gde postoje određenje nejasnoće.

„Taj konačan izveštaj se objavljuje na portalu državne revizije, ali i mi smo dužni da takav izveštaj stavimo na uvid odbornicima i da se oni oko njega izjasne. Do tada, ovo su sve neka nagađanja, a koliko sam upoznat nije bilo velikih primedbi.  Oni su pregledali svaku fakturu, svaki račun, čak su i kod privatnih preduzeća pregledali sve u vezi sa poslovanjem koje se odnosi na opštinu, što je dobro. Kad imate kontrolu, ne možete da pravite greške u radu“, istakao je predsednik Skupštine Petrovac na Mlavi.

U toku prošle godine je promenjen zakon o lokalnoj samoupravi i promene statuta, pa je svaka samouprava dužna da sve akte koje je Skupština donela uskladi sa tim novim statutom i zakonom o lokalnoj samoupravi. Zbog toga, odlučeno je da se taj posao dodeli Tanji Blagojević, diplomiranoj pravnici koja će se baviti predlozima za usaglašavanje akata.

To Top