Pilotiranje usluge ličnog pratioca deteta povereno Udruženju „Veritas“

Požarevac

Društvo

Pilotiranje usluge ličnog pratioca deteta povereno Udruženju „Veritas“

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Udruženju za negovanje zdravih stilova života „Veritas“ iz Požarevca odobreno je sedam miliona dinara za usluge ličnog pratioca deteta.

Sredstva koja su dobijena na konkursu namenjena su za honorare članova projektnog tima, troškove prevoza i mesečne karte, sanitarnog prevoza, agencija za bezbednost i zdravlje na radu, nabavku maski i dezinfekcionih sredstava, kao i ostale planirane troškove. 

Period pružanja usluge je dva meseca, odnosno novembar i decembar tekuće godine.

To Top