Pilotiranje usluge ličnog pratioca povereno Udruženju „Veritas“

Požarevac

Društvo

Pilotiranje usluge ličnog pratioca povereno Udruženju „Veritas“

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Za realizaciju ovog projekta iz budžeta grada Požarevca odobrena su sredstva u iznosu od 25 miliona dinara.

Komisija za vrednovanje podnetih prijava za pilotiranje usluge ličnog pratioca odlučila je da projekat „Pilotiranje usluge lični pratilac deteta za period januar – avgust 2021. godine“ poveri Udruženju za negovanje zdravih stilova života “Veritas”.

Za realizaciju ovog projekta iz budžeta grada Požarevca odobrena su sredstva u iznosu od 25 miliona dinara. Novac će biti utrošen za honorare za članove projektnog tima koji čine lični pratioci, njihov prevoz, edukaciju, obavljnje sanitarnog pregleda, kao i za troškove agencije za bezbednost na radu, nabavku računara, kancelarijskog materijala, putne troškove, zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju.

To Top