Plan investicija za 2023. na javnoj raspravi, najviše novca za rekonstrukciju bazena

Požarevac

Društvo

Plan investicija za 2023. na javnoj raspravi, najviše novca za rekonstrukciju bazena

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradsko veće Požarevca poziva sve građane, udruženja, stručnu javnost i druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Plana javnih investicija za 2023. godinu, kao delom budžeta grada za 2023. godinu, i da daju predloge, sugestije i komentare.

Najviše novca u 2023. godini predviđeno je za rekonstrukciju postojećih bazena i dogradnju objekta za bazensku tehniku - 296.864.440 dinara. Podsećamo, rekonstrukcija bazena je bila tema na skupštinskom zasedanju u oktobru, o čemu smo pisali ranije.

NEMA VIŠE KRPLJENJA BAZENA, ZA REKONSTRUKCIJU 297 MILIONA DINARA

Među najskupljim investicijama je rehabilitacija kolovoza i trotoara u ulici 6. ličke divizije u Požarevcu, I faza- od ulice Moše Pijade do Osnovne škole „Desanka Maksimović“ – 90,3 miliona dinara, zatim izgradnja četiri istražno eksploatacionih bunara na lokacijama "Meminac" i vodoizvorišta "Ključ" - 72 miliona, i asfaltiranje Prvomajske ulice u Kostolcu - 68, 4 miliona dinara.

Među kapitalnim investicijama su još izmeštanje 35 kV razvodnog postrojenja na lokaciji Koncerna Bambi - 46,7 miliona dinara, i izgradnja priključnog toplovoda za povezivanje toplifikacione mreže i tipskih toplovodnih priključaka u selu Ostrovo sa vrelovodom Kostolac - Požarevac (4. faza) – 40 miliona dinara.

Ostale investicije su manje vrednosti od 20 miliona dinara, kompletan plan javnih investicija za 2023. godinu pogledajte OVDE.

Javna rasprava o planu počela je juče i trajaće do 13. decembra. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska broj 2, Požarevac, za naznakom: „Za javnu raspravu o Planu investicija za 2023. godinu“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je zaključak Gradskog veća, program javne rasprave i tekst nacrta plana.

To Top