Podrška EU za unapređenje planiranja i budžetiranja projekata

Petrovac

Događaji

Podrška EU za unapređenje planiranja i budžetiranja projekata

Foto: Opština Petrovac na Mlavi

How Good Of A Friend Are You Really?

Svečana ceremonija povodom dodele paketa stručne podrške za 30 lokalnih samouprava u okviru programa „EU EXCHANGE 6“, održana je u Beogradu, a među prisutnima bili su i predstavnici opštine Petrovac na Mlavi.

Opština Petrovac na Mlavi je u okviru ovog programa, jedna od devet opština koje su dobile paket podrške za izradu i unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata, nakon prethodno uspešno realizovabih paketa podrške za izradu Plana razvoja i Srednjoročnog plana.

Ovom prilikom prisutnima se obratila Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije.

Čestitala je lokalnim samoupravama koje su prošle selekcione procedure i kriterijume i koje će dobiti podršku i pojasnila da ne dobijaju grantove, novac, bespovratna sredstva, već tehničku pomoć za ono što smatra ključnim za lokalne samouprave u narednim godinama pogotovu, kako kaže, imajući u vidu velike kapitalne infrastrukturne projekte koje će se sprovoditi u Srbiji.

„To je planiranje, srednjoročno, programsko planiranje, kapitalno budžetiranje, povećana transparentnost, finansijska kontrola, sve ono što je važno i u smislu sprečavanja korupcije, ali pre svega u cilju odgovornog trošenja. Izuzetno je važno što će ta tehnička podrška otići u 30 lokalnih samouprava“, navela je Joksimović.

Kako je istakao je Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO, ovaj program posebno je prepoznat kao važna podrška u izradi planova razvoja i srednjoročnih planova, unapređenju kapitalnog planiranja i budžetiranja, sagledavanju usklađenosti srednjoročnih planova i programskih budžeta, unapređenju transparentnosti i rodne perspektive budžeta i interne finansijske kontrole istakao je Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

„Prvo sagledavanje rezultata sprovođenja paketa podrške koje je dobilo 30 lokalnih samouprava, uslediće za godinu dana. I pored njihove zahtevnosti, očekujemo da ćemo svi zajedno na njih uspešno odgovoriti i postići željene rezultate i da ćemo još jednom potvrditi svrsishodnost podrške razvoju lokalne samouprave“, zaključio je Tarbuk.

Program „EU EXCHANGE 6“– Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji, finansira Evropska unija u okviru nacionalnog programa „IPA 2019“, a realizuje se u periodu od septembra 2021. do septembra 2024. godine, dok je vrednost donacije EU dva miliona evra.

Ključne resorne nadležne institucije na nacionalnom nivou uključene u realizaciju Programa su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo za evropske integracije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) implementacioni partner.

Lokalne samouprave izabrane na osnovu javnog poziva, dobijaju pakete stručne podrške za  izradu planova razvoja, za izradu srednjoročnih planova, i za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata lokalne samouprave.

Opština Petrovac na Mlavi jedna je od nekolicine opština, koje su uspešno završile izradu Plana razvoja, Srednjoročnog plana, i sada zaokružile ciklus unapređenja planskog i budžetskog sistema sa dobijanjem paketa podrške za izradu unapređenja planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata.

To Top