povecani-prihodi-grada-foto

Požarevac

Događaji

Povećani prihodi grada (FOTO)

Foto: E.M.

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevačka skupština usvojila je izveštaj o radu Gradske uprave za 2015. godinu.

Požarevačka skupština usvojila je izveštaj o radu Gradske uprave za 2015. godinu.

 


Predsedništvo

 

Izdvajamo deo koji se tiče Odeljenja poreske uprave. Iz godine u godinu se povećava naplata poreza na imovinu. Od 2012. je izvršen je detaljniji popis imovine građana Požarevca, čime je znatno povećan prihod po ovom osnovu. U prošloj godini doneto je 31.041 rešenje, što je za 2.352 rešenja više u odnosu na 2014. godinu, dok je iznos zaduženja iznosio oko 158,6 miliona dinara.


U 2015. podneto je 249 poreskih prijava za porez na imovinu nepokretnosti za pravna lica, a zaduženje je iznosilo gotovo 163 miliona dinara.


Komunalna taksa za isticanje firmi na poslovnom prostoru predviđena je za pravna lica koja su ostvarila u protekloj godini prihod veći od 50 miliona dinara i ukupno je doneto 277 takvih rešenja, a ukupan iznos zaduženja u 2015. iznosio je oko 47,5. miliona dinara.


Ukupna naplata lokalnih prihoda do31. decembra 2015. iznosila je oko 367 miliona, a zaduženje je bilo blizu 367 miliona, a koeficijent naplate 100,09 odsto.

 


Stručne službe


Odbornici su imali primedbe na deo koji se odnosi na legalizaciju.

 

„Odeljenje za urbanizam ima samo 16 zaposlenih, samo četvoro je zaduženo za izvršilačke poslove. Obim poslova se svakodnevno povećava jer imamo izvornu i prenetu nadležnost. Republika nam stalno povećava obim nadležnosti, pritom je konstantno smenjenje broja zaposlenih.Početkom 2015 u gradskoj upravi bilo je zaposleno 187 lica ne neodređeno vreme, 31 decembra taj broj je bio 185, a po odluci o racionalizaciji treba da bude 182. Mnogi poslovi sprovode se otežano zbog nedovoljnog broja izvršilaca i biće još sporije. Grad Smederevo, koji ima desetak hiljada stanovnika više od Požarevca, ima 6 građevinskih, inspektora,a  Požarevac samo dva“, kazala je Biserka Stojković,zamenik  nečelnika Gradske uprave.


Odbornici su dali saglasnost na godišnje planove rada ustanova čiji je osnivač grad Požarevac uz obavezu da plan rada, finansijsko poslovanje i unutršnju organizaciju i sistematizaciju poslova  usaglase sa odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave  grada Požarevca.


Usvojena je i odluka o korišćenju delova obale i vodnog prostora na delu  unutrašnjih voda na teritoriji gradske opštine Kostolac.  


Doneta je odluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanja Turističke organizacije Požarevac. Izmena se odnosi na promenu imena u Turistička organizacija grada Požarevca, a proširena je i delatnost organizacije.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top