Požarevac dobio 100.000 evra za unapređenje položaja Roma

Požarevac

Društvo

Požarevac dobio 100.000 evra za unapređenje položaja Roma

Foto: pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Grad Požarevac je po treći put dobio finansijska sredstva kroz program nemačke razvojne saradnje pod nazivom ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”.

Program realizuje nemačka organizacija za međunarodnu saradnju - GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Projekat podrazumeva unapređenje položaja marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina kroz pomoć u pokretanju sopstvenog posla, zapošljavanju, organizovanju stručnih kurseva i obuka po ličnom izboru, kao i u oblasti starih zanata. Cilj je da sa Nemačkom kao partnerom, grad pomogne u zapošljavanju osoba koje najteže dolaze do posla i koje su najugroženije.

Vrednost treće faze projekta je 100.000 evra i podrazumeva: pokretanje sopstvenog biznisa, odnosno osnivanje 10 novih preduzeća, kroz subvencije za kupovinu opreme (ukupno 30.000 evra), zapošljavanje 15 osoba u već postojećim preduzećima na teritoriji grada, kroz subvencije za kupovinu opreme (ukupno 37.500 evra), karijerno vođenje za 30 korisnika, specijalizovani trening u skladu sa pojedinačnim izborom za 30 korisnika i trening u oblasti starih zanata i rukotvorina za 10 korisnica.

Požarevac realizuje ovaj projekat u saradnji sa dve partnerske organizacije sa teritorije grada - Romskim udruženjem žena ,,Ruž'' i Udruženjem Roma Braničevskog okruga.

Požarevac je već dva puta sproveo projekte uz partnerstvo sa GIZ-om, u vrednosti od skoro 400.000 evra, za unapređenje položaja Roma i drugih marginalizovanih grupa. Konkretan rezultat sprovođenja ovih projekata je pokretanje 35 start-ap preduzeća, zapošljavanje 45 osoba u postojećim preduzećima i obučavanje više od 60 osoba kroz specijalizivane treninge za različite zanate, za preko 60 osoba, čime je stvoren preduslov za zapošljavanje naših sugrađana koji najteže dolaze do posla.

To Top