Požarevac traži privatnog partnera za prevoz putnika

Požarevac

Društvo

Požarevac traži privatnog partnera za prevoz putnika

Foto: Pixabay

How Good Of A Friend Are You Really?

Projektom je predviđeno zaključivanje ugovora na period od 15 godina između grada Požarevca i privatnog partera, čijom bi se realizacijom omogućilo bolje funkcionisanje saobraćanja u celoj opštini.

Odbornici Skupštine grada Požarevca doneli su u oktobru 2019.godine odluku o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji grada. 
GRAD RASPISUJE JAVNU NABAVKU ZA OBAVLJANJE GRADSKOG PREVOZA
 Grad je potom bio dužan da izradi predlog projekta javno – privatnog partnerstva i dostavi ga komisiji i nadležnim organima. Predlog projekta je izradilo PPP Investment doo Beograd i on će se naći pred odbornicima u utorak, 26.maja.
Analizom trenutnog stanja prevoza u gradu i finansijske situacije, ustanovljeno je da ne postoji mogućnost da grad samostalno investira u obnovu voznog parka, te je doneta odluka o uspostavljanju javno-privatnog parterstva. Projekat JPP bez elemenata koncesije podrazumeva finansiranje projekta od strane privatnog partnera. Procenjeno je da bi projekat doveo do smanjenja budžetskih troškova, rasta budžetskih prihoda, stvaranja sistema za prevoz putnika kao jednog od najvećih izazova urbanih sredina, kao i podizanja nivoa efikasnosti u pružanju usluga korisnicima komunalne delatnosti.
Projektom je predviđeno zaključivanje ugovora na period od 15 godina između grada Požarevca i privatnog partera, čijom bi se realizacijom omogućilo bolje funkcionisanje saobraćanja u celoj opštini.

Ideja je da gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji grada bude unapređen, vozni park obnovljen, kao i da se obezbedi odgovarajući komfor putnika u odnosu na postojeći i da se  održava u narednih 15 godina. 
Obaveza grada je nabavka 25 polovnih vozila na "CNG "pogon koja su značajno ekološki ispravnija i kvalitetnija u odnosu na vozila koja trenutno obavljaju prevoz putnika. Maksimalna starost vozila kojima bi se obavljao prevoz je 10 godina, a u osmoj godini od potpisivanja ugovora bila bi zamenjena. Ukupna vrednost ove investicije je 690.000.000,00 dinara.
Plan je da se odmah po zaključenju ugovora vrši priprema, zapošljavaju novi kadrovi u slučaju potrebe za tim, da se preuzmu trenutne linije, pribave dozvole i saglasnosti nadležnih organa za obavljanje delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika i da se vrše druge pripremne aktivnosti. 
Privatni partner je u obavezi da osnuje društvo posebne namene radi realizacije javnog ugovora koje može učestvovati isključivo u sprovođenju ovog projekta. Nakon pribavljanja potrebnih licenci društvo posebne namene će preuzeti u potpunosti obavljanje usluge prevoza.
Podsećamo da prevoz putnika na gradskim i prigradskim linijama na području grada Požarevca vrši Arriva Litas d.o.o. Javni masovni prevoz putnika na području Požarevca organizovan je sa ukupno osam gradskih i trideset jednom prigradskom linijom.
Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika predviđa ukupno 12 linija – četiri gradske i osam prigradskih. Za realizaciju prevoza putnika potrebno je najmanje 23 autobusa i još dva rezervna vozila.
STUDIJA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA PRED POŽAREVLJANIMA 

 

To Top