Požarevačka „Vodoprivreda“ pomaže u gasifikaciji (FOTO)

Požarevac

Društvo

Požarevačka „Vodoprivreda“ pomaže u gasifikaciji (FOTO)

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Gasifikacija Braničevskog okruga radi se već nekoliko godina. Kada je postalo neophodno da cevovodi prođu kroz vodoprivredne objekte ili u njihovoj neposrednoj blizini, u radove se uključila i požarevačka Vodoprivreda kako bi bile bezbedne i reke i njihova okolina.

Prilikom izgradnje gasovoda dolazi do ukrštanja sa postojećom infrastrukturom i već izgrađenim objektima, poput vodnih objekata. To su nasipi, kanali, rečna korita, regulisana i neregulisana korita... Tako da je često neophodno da se neki od tih objekata ruši.

Kada se gasovod ukrstio sa vodnim objektima, u pomoć je pritekla Vodoprivreda Požarevac

Kako je Vodoprivreda Požarevac osposobljena za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata, u čemu su se više puta dokazali, njima su poverene popravke vodnih objekata i otklanjanje šteta do kojih dolazi prilikom izgradnje gasovoda.

Radnici Vodoprivrede na sanaciji štete tokom izgradnje gasovoda

Radi se na moravskom nasipu u Simićevu, na Bulinjaku kod Kušiljeva (leva i desna obala), na Mileševu sa druge strane Velike Morave i kao pomoć na teritoriji Smedereva, gde popravljaju porušene nasipe na Jezavi i Moravi, nastale tokom radova na magistralnom gasovodu.

Magistralni gasovod se jednim delom ukršta sa Velikom Moravom, zbog čega se javljaju oštećenja i potreba za sanacijom i popravkama. Na tome se uveliko radi.

Kod Velike Morave gde prolazi magistralni gasovod, porušen je deo nasipa

To će trajati u zavisnosti od obima rušenja. Neki prodori koji su manji po 5,6,7 metara, mogu da se saniraju za jedan dan, ali postoje neka mesta gde su oštećenja i po 70 metara. To će se raditi tokom zime,“ pojašnjava kompleksnost ovog posla tehnički diretkor Vodoprivrede Požarevac Dragan Savić i dodaje:

Zbog tehnologije samog polaganja cevovoda gasovoda, cilj je da se ne uklanjaju nasipi, već da se podbuši kanal, odnosno da se uradi kako projekat izgradnje gasovoda predviđa.“

Uz projekat ide vodna saglasnost koja definiše način rušenja i način popravke.

Vodoprivreda Požarevac je već izvela jednu zaštitu cevovoda u Počekovini na Zapadnoj Moravi, prema projektu Srbijavoda, prošle godine.

Sanacija vodoprivrednih objekata radi se kada padavine nisu velike i  kada ne postoji najava da će do njih doći

Dragan Savić, tehnički direktor u Vodoprivredi, napominje da, iako postoji opasnost kada u određenim delovima reke ne postoji odbrambeni objekat, priobalja nisu ugrožena.

Radi se kontrolisano, kada je malovodni period i kada ne postoji najava da može doći do padavina ili velikih voda. Sanacija mora da se izvrši pre nepovoljnih vremenskih uslova koji mogu da izazovu poplave i da donesu opasnost priobalju.“

Sve sanacije rade se po nalogu vodnog inspektora u saradnji sa JVP „Srbijavode“. Finansira ih izvođač radova na gasifikaciji.

To što se gasovod postavlja u blizini reka predstavlja određeni rizik, ali za sada nema opasnosti.

Pošto reka može da promeni tok, može da se desi havarija u samom rečnom koritu i da postojeća zaštita gasovoda ne bude adekvatna. Tada se pristupa sanaciji tog dela, da se zaštiti gasovod što pre, da se zaštite negativni uticaji u slučaju nekog proloma, curenja... Kompletna izgradnja se prati i pokušavamo da predupredimo sva ta negativna dešavanja,“ objašnjava Savić.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top