Poziv građanima da daju sugestije o držanju životinja

Požarevac

Društvo

Poziv građanima da daju sugestije o držanju životinja

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Grad Požarevac poziva zainteresovane građane, udruženja za zaštitu životinja, zakonske zastupnike stambenih zajednica, upravnike i advokate, da predaju svoje predloge za izmenu pojedinih članova Odluke o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji grada Požarevca.

„Radi sačinjavanja novog predloga Odluke koji će biti dostavljen Skupštini grada Požarevca na odlučivanje potrebno je da nam dostavite predlog izmene konkretnog člana Odluke na koji imate primedbu sa Vašim predlogom teksta navedenog člana. Zbog epidemioloških mera javnoj diskusiji mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici zajednice i područja u kome žive i čiji interes zastupaju: za stambene zajednice zakonski zastupnici istih, za naselja sa stambenim objektima za pojedinačno stanovanje (kuće) zakonski zastupniik ili građanin koga ovlasti 50 građana svojim potpisom iz naselja u kome živi i udruženja za zaštitu životinja registrovana na teritoriji grada Požarevca“, navodi se u javnom pozivu.

Predlozi moraju biti potpisani i u istima mora biti navedeno mesto stanovanja.

Predloge svi zainteresovani mogu dostaviti putem pisarnice Gradske uprave Požarevca, kancelarija br. 9, ulica Drinska br. 2, najkasnije do 18. marta.

Javna rasprava biće održana 19. marta u 14 časova u skupštinskoj sali br. 107 Gradske uprave Požarevca.

To Top