Prednosti nove brane na Busuru (FOTO)

Petrovac

Društvo

Prednosti nove brane na Busuru (FOTO)

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Brana na rečici Busur, zbog čijeg je pucanja u junu 2018. godine poplavljena polovina opštine Petrovac na Mlavi, ponovo je izgrađena. Sada još puzdanija i funkcionalnija.

Nova brana Busur je protočna, bez značajnije akumulacije, sa kontrolisanim temeljnim ispustom i čeonim prelivom. Telo brane je od kamenog materijala, sa glinenim jezgrom, filterom i armirano-betonskom dijafragmom u profilu temeljnog ispusta-cevovoda.

Nova brana neće imati akumulaciju, taj takozvani mrtvi prostor koji bi zauzimala neka količina vode, sem nekih manjih lokalnih depresija. Predviđeno da svu vodu koja uđe u akumulaciju, evakuacioni organi brane propuste nizvodno, sa određenim stepenom retardacije, odnoso usporavanja talasa“, objašnjava Dragan Savić, tehnički direktor požarevačke Vodoprivrede.

 

Nova brana nema akumulaciono jezero

Visoka je 12 metara do kote gde će se prelivati višak vode, 14,75 metara do krune brane i oko 16 metara do kote parapetnog zida na kruni brane koji će usmeravati veliku vodu na preliv.

Širina brane je ostala 70 metara kao i kod stare, ali je u dužini od 35 metara urađen armirano-betonski preliv.

Širina brane je ostala ista, s tim što je urađen preliv za velike vode

U novu branu ugrađeno 1.800 kubnih metara betona, 10.000 kubika kamena i 80 tona armature.

Uzvodno od brane izvršeni su antierozioni radovi za umirenje poplavnih talasa i za smanjenje dotoka nanosa prema brani, u vidu šest betonskih bujičnih i pet pleterskih pregrada (pregrade od drvenog materijala koje ne dozvoljavaju eroziju objekta).

Sliv Busura obuhvata 14 kvadratnih kilometara uzvodno od brane i to zna da bude jako veliki problem kada na taj deo padnu velike vode, kao što je bio slučaj u junu prošle godine. Tada se na profil brane slije voda sa celog brda.

Zato je, pored šest novoizgrađenih bujičnih pregrada koje sprečavaju slivanje voda sa okolnih brda, za sledeću godinu u planu izgradnja još pet, kako bi ceo poplavni talas bio pod kontrolom.

Nizvodno od brane u dužini od oko 600 metara izvršeni su regulacioni radovi na poboljšanju proticaja kroz korito Busura. Sanirana su i dva mosta koja su evidentirana u projektu kao kritična mesta.

Dragan Savić, tehnički direktor Vodoprivrede Požarevac, ističe da je korito zaštićeno i kamenim složajem, naročito u krivinama gde je ocenjeno da može doći do oštećenja obale i ugrožavanja kako stambenih objekata, tako i putne infrastrukture.

„Neki od mostova i propusta koji su bili oštećeni prilikom poplava popravljeni su, zaštićeni i ojačani. Samo korito Busura je očišćeno i rašćišćeno nizvodno od sela Busur od čepova, naplavina i drugih negativnih stvari koje su prethodile i pratile prošlogodišnju poplavu,“ kaže on.

Korito rečice Busur temeljno je očišćeno u dužini od 5 kilometara, a veliki čepovi uklonjeni su sve do naselja Petrovac.

Korito Busura uređeno je i nizvodno, a sve do Petrovca uklonjeni su veći čepovi

U koordinaciji sa radovima na vodotocima drugog reda očišćene su i pritoke, Burovački potok, staro korito Busura kod Petrovca, ušće Busura u Petrovcu, vode u zoni Tabanovca, tako da je stepen zaštite podignut u celom priobalju Busura na mnogo veći nivo.

Novu branu na Busuru izgradili su zaposleni u “Vodoprivreda” d.o.o Požarevac po projektu Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, a po nalogu JVP “Srbijavode” Beograd.

Izgradnja brane sa svim pratećim antierozivim i regulacionim radovima trajala je nešto manje od godinu dana i koštala je 186 miliona dinara. Novac je obezbeđen preko Kancelarije za javna ulaganja Vlade Srbije.

Akumulaciono jezero na staroj brani Busur

O staroj brani

Stara brana na rečici Busur srušila se  u noći između 14. i 15. juna 2018. godine usled nepovoljnih padavina u njenom slivu za koje je procenjeno da su veće od hiljadugodišnjih voda.

Sagrađena je 1965. godine sa akumulacionim jezerom koje su meštanai voleli, ali je zadržavalo nanose i u trenutku pucanja 80 odsto prostora namenjenog za akumulaciju i odbranu od poplava bilo je puno nanosa, uglavnom iz septičkih jama. To je jedan od uzroka zbog kojeg brana nije mogla da primi veliki poplavni talas.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top