Proizvodnja električne energije: Stabilni na mreži

Kostolac

Privreda

Proizvodnja električne energije: Stabilni na mreži

Foto: TE-KO

How Good Of A Friend Are You Really?

Termoelektrane u Kostolcu predale su tokom maja elektroenergetskom sistemu „Elektroprivrede Srbije“ ukupno 400.020 megavat-sati električne energije, a petomesečni proizvodni učinak je 3.050.412 MWh.

Termoelektrana „Kostolac A“ u maju je ostvarila proizvodnju od 159.353 MWh. Ovom rezultatu blok A1 doprineo je sa 60.024 MWh, a blok A2 sa 99.329 MWh. Od početka godine, ova temoelektrana proizvela je 1.054.918 MWh.

Na bloku B1 početkom maja startovao je remont, pa je majska proizvodnja za ovaj termokapacitet 41.438 MWh. Blok B2 je u istom periodu ostvario proizvodnju koja iznosi 199.299 MWh, što zajedno sa drugim blokom daje ukupnu proizvodnju TE „Kostolac B“ od 240.667 MWh. Petomesečni učinak TE „Kostolac B“ je 1.995.494 MWh.

To Top