Promovisan program za zapošljavanje Roma

Požarevac

Događaji

Promovisan program za zapošljavanje Roma

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Udruženje Roma Braničevskog okruga od 2018. godine uspešno sprovodi program koji je usmeren na unapređenje zapošljavanja Roma i drugih marginalizovanih grupa. Trenutno je u toku realizacija treće faze programa koja je počela u septembru ove godine.

Nemačka organizacija ,,SODI”, u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga (URBO), sprovodi projekat „Biznis inkubator Požarevac: Promocija zapošljavanja i zapošljivosti Roma, povratnika i interno raseljenih lica u Braničevskom okrugu“, koji je fokusiran na marginalizovane grupe unutar romske populacije sa fokusom na mlade, žene, povratnike po sporazumu o readmisiji i interno raseljena lica. Usluge su otvorene i za druge osobe kojima je potrebna pomoć. 

Očekuje se da će ciljnu grupu činiti približno 80 odsto Roma i 20 odsto pripadnika drugih marginalizovanih grupa. U okviru ciljne grupe, misija je postići najbolju moguću  rodnu ravnotežu. 

Mihajlo Jovanović, koordinator “Biznis inkubatora Požarevac”, istakao je da je inkluzija Roma na visokoj agendi Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva. Po njegovim rečima, Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2022. do 2030. godine predviđa niz mera za zapošljavanje Roma.

"Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije je upravo pokrenuo inicijativu za izradu, odnosno usaglašavanje tog dokumenta. Naš zadatak je da prevdiđene mere iz nacionalne strategije, kroz ovaj program, spustimo na lokalni nivo i sprovedemo u Braničevskom okrugu. Danas su Romi zastupljeni u različitim institucijama, u obrazovanju i zdravstvu, kao pedagoški asistenti, medijatori i koordinatori za romska pitanja. Na nacionalnom nivou oni su državni sekretari i poslanici u republičkom parlamentu”, objasnio je Jovanović i istakao da Udruženje Roma Braničevskog okruga kroz ovaj projekat uspostavlja novi mehanizam na lokalnom nivou, kao medijator za zapošljavanje koji treba da bude spona između romske zajednice, biznis inkubatora i poslovnih sektora. 

Osnovne aktivnosti će biti usmerene na: mere za unapređenje zapošljavanja, pokretanje novih preduzeća i stručne obuke i prekvalifikacije. Pored toga, projektni tim će obezbediti besplatno posredovanje pri zapošljavanju, kroz program mentorstva i sertifikovanu obuku za mlade. Korisnici sertifikovane obuke na ovom programu će, pored besplatnih sertifikata koji su akreditovani, dobiti i tablete na poklon. 

Unapređene aktivnosti u odnosu na prethodne faze se odnose na interaktivnije Dane karijere, kao i na kampanje koje se tiču jačanja identiteta Roma, jednakih mogućnosti i kampanje protiv diskriminacije i anticiganizma. Mere za sprečavanje i suzbijanje koronavirusa su posebna stavka koja je obuhvaćena i u ovoj trećoj fazi projekta i odnosiće se na informisanje građana o preventivnim i hitnim merama, savetovanje i distribuciju zaštitne opreme i paketa koji su namenjeni najugroženijima. 

Medijatori za zapošljavanje su u ovoj fazi programa novina koja je bila neophodna kao podrška pri zapošljavanju. Oni su direktno uključeni u pisanje biznis planova, obuke ili pisanje CV-a, pripremanje korisnika za intervju sa poslodavcem i aktivno traženje posla za sve korisnike kojima je to potrebno u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Cilj je da se uključe i iskoriste svi kapaciteti institucionalnih aktera, kako bi se unapredio i osnažio položaj Roma, marginalizovanih grupa i povratnika.

Projekat zajednički finansiraju BMZ - Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, Udruženje Roma Braničevskog okruga i ,,SODI”.

Azira Ahmeti, medijator za zapošljavanje u Kostolcu, predstavlja sponu između romske zajednice, biznis inkubatora i biznis sektora. 

"Na prvoj radionici u Kostolcu pod nazivom Dani karijere, održanoj 10. decembra, govorili smo o projektu, ranim brakovima, zapošljavanju i socijalnoj inkluziji”, kazala je Ahmeti i zahvalila se što je i ova gradska opština zastupljena u projektu u koji će Romi, zajedno za drugim osetljivim grupama, moći da se uključe.

Vesna Petrović je rekla da je njen zadatak, kao terenskom koordinatoru za zapošljavanje u Udruženju Roma Braničevskog okruga, da obavesti sve građane kako mogu da koriste sve mogućnosti koje pruža ovaj projekat.

Direktna ciljna grupa ove faze projekta uključuje 10 korisnika (od kojih su najmanje dva povratnika) koji će imati podršku pri osnivanju preduzeća, 50 korisnika (uključujući 10 povratnika) koji će imati individualno savetovanje u cilju pomoći pri zapošljavanju ili pokretanju posla, 50 korisnika (uključujući 10 povratnika) koji će pohađati stručnu sertifikovanu obuku u okviru projekta, 300 korisnika (uključujući 60 povratnika), koji će učestvovati u Danima karijere, i 50 zaposlenih u državnim agencijama, institucijama i organizacijama civilnog društva. 

Među njima su koordinatori za romska pitanja, pedagoški asistenti, savetnici za socijalna pitanja i pitanja zapošljavanja u opštinama i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje. U program će biti uključeno i šest članova osoblja partnerskih organizacija u okviru izgradnje kapaciteta u partnerskoj organizaciji i 1.800 ljudi koji će dobiti  informativne materijale ili higijenske komplete.

Iz Udruženja Roma Braničevskog okruga podsećaju da je kroz prvu fazu projekta pod nazivom „Unapređenje zapošljivosti Roma u Braničevskom okrugu“ adaptiran sprat iznad udruženja, koji je namenjen formiranju “Biznis inkubatora”, gde je uspešno osnovano prvih deset preduzeća koja i danas posluju.

"Naša mentorska podrška predzećima dostupna je besplatno svim korisnicima projekta i onima kojima je po projektu podrška istekla. Sertifikovanu obuku smo se trudili da svake godine unapredimo novim obrazovnim profilima koji su u skladu sa željama i potrebama korisnika, kao i da umrežimo korisnike sertifikovane obuke sa budućim preduzetnicima. Prva faza projekta imala je 205 korisnika, a kroz drugu fazu projekta, ukupno je primilo po jednu vrstu podrške 190 osoba. Od tog broj 50 lica su povratnici po sporazumu o readmisiji iz Nemačke, a 118 korisnika su žene”, kažu iz Udruženja Roma Braničevskog okruga.

Za više informacija o redosledu aktivnosti i prijavama, kontakt osoba je Mihajlo Jovanović, koordinator “Biznis inkubatora Požarevac”, kontakt telefon: 012/510-057 ili na meil: [email protected]

To Top