Proradio novi vodosabirnik

Kostolac

Privreda

Proradio novi vodosabirnik

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Objekat zapremine oko 40.000 kubnih metara pušten je u rad krajem 2020. i služi za prikupljanje i ispumpavanje površinskih voda na kopu.

Na površinskom kopu „Drmno“ postoji veliki broj objekata za dubinsko i površinsko odvodnjavanje koji su u funkciji zaštite ležišta od priliva voda. Krajem prošle godine u rad je pušten novi glavni vodosabirnik izgrađen na koti od oko 100 metara ispod nivoa Dunava.

„Vodosabirnik je zapremine oko 40.000 kubnih metara. Na dve pontonske kućice instalisani su pumpni agregati, sa dva paralelna cevovoda, čiji je maksimalni kapacitet ispumpavanja vode oko 400 litara u sekundi. Radove na izgradnji izvela je rudarska operativa PK „Drmno“ bagerom EŠ-10, uz veliko anagažovanje radnika PD „Georad“ , rekao je Jovan Zdravković, šef Službe odvodnjavanja kopa „Drmno“.

Prema njegovim rečima, funkcija glavnog vodosabirnika je da prikuplja sve atmosferske vode, kao i one koje ističu iz radnih etaža odakle se pumpama i postavljenim cevovodima ispumpavaju u obližnje vodotokove.

„Da bi se ubrzao proces površinskog odvodnjavanja, trenutno je na PK „Drmno“ u radu i pet etažnih vodosabirnika, iz kojih se prikupljena voda ispumpava direktno van konture kopa. Pored toga, u radu je i više manjih vodosabirnika, koji vodu prepumpavaju do najbližeg recipijenta. Ovakav model prikupljanja i ispumpavanja površinskih voda što bliže mestu pojavljivanja veoma je efikasan i značajan proces, jer se tako sprečava dug i komplikovan transport vode kanalima do glavnog vodosabirnika i ubrzava ispumpavanje površinskih voda“, objašnjava Zdravković.

On ističe da je tokom izgradnje objekta posada bagera EŠ-10“ pokazala veliko umeće i stručnost. Vodosabirnik je rađen na relativno uskom prostoru, pa je bilo neophodno da se pažljivo planira svaki detalj izrade radi uspešnog manipulisanja masama koje je bilo potrebno otkopati i odložiti. Svaki korak iskopa vodosabirnika pratili su radnici „Georada“, čiji je zadatak bio, pored ostalog, da bageru obezbede što bolju radnu sredinu za iskop materijala, a kasnije i montažu opreme.

To Top