Prvi korak ka rešenju problema izlivanja Peka

Kučevo

Društvo

Prvi korak ka rešenju problema izlivanja Peka

Foto: eKučevo

How Good Of A Friend Are You Really?

Opština Kučevo i JVP „Srbijavode“ u zajedničkom projektu zaštite opštine Kučevo od velikih voda reke Pek.

U skladu sa Zakonom o vodama JVP „Srbijavode“ upravlja vodnim objektima za zaštitu od poplava u javnoj svojini na vodama prvog reda, kojima pripada i Pek, dok opština Kučevo ima ingerencije nad vodotokovima drugog reda u koje spadaju na primer Kučajnska reka, Bukovska reka i Komša.

Kako bi se predupredile sve moguće neželjene posledice koje mogu nastati od izlivanja reke Pek, na inicijativu predsednika opštine Kučevo, Ivana Rajičića, održan je sastanak između predstavnika opštine i predstavnika JVP “Srbijavodama“ na kome je dogovoreno da se pokrene  zajednički projekat zaštite opštine Kučevo od velikih voda reke Pek.

Sačinjen je predlog Sporazuma o zajedničkoj realizaciji radova na zaštiti područja opštine Kučevo od velikih voda reke Pek koji, između ostalog, predviđa čišćenje korita Peka od drvne vegetacije (krčenje i seču drvne mase, drvnih sortimenata, šiblja i ostalog rastinja), a u cilju otvaranja proticajnog profila korita reke, obezbeđenja prolaza velikih voda i sprečavanja rizika od poplava. To će se raditi čitavom dužinom reke kroz opštinu Kučevo, što je oko 50 kilometara.

U okviru ovih radova čistiće se korito od šiblja i rastinja i produbljivati dno reke od Kaonske klisure do ušća Posuškog potoka u reku (kod bivšeg ŠIK-a) i čišćenje i produbljivanje korita  u  potezu od 200 metara, od mosta u Neresnici prema Kučevu.

Prema dostupnim informacijama od strane nadležnih, reka Pek je ušla u prvi krug kao prioritet za otklanjanje štetnih posledica od poplava koje su se dogodile u junu, kada se radi o Braničevskom okrugu.

 

To Top