Raspisan javni poziv za program „Moja prva plata“

Braničevo

Saopštenja

Raspisan javni poziv za program „Moja prva plata“

Foto: upv.org.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

Nacionalna služba za zapošljavanje, na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, raspisala je danas javni poziv za realizaciju ovog programa.

Realizacija javnog poziva sprovodiće se kroz četiri faze. Prva faza realizacije programa  namenjena je  isključivo poslodavcima, koji se u periodu od 20. avgusta do 20. septembra mogu prijaviti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. 

Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenim licima, koji će se u periodu od 1. do 31. oktobra godine prijavljivati na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. 

Treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci imaju mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od početka prijave kandidata, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će se vršiti: poslodavci iz privatnog sektora u periodu od 1. do 15. novembra, poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16. do 30. novembra. 

U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata formiraće se konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima i biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs 

Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima. 

Planirano je da se u program  uključi do 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina života koji nemaju radno iskustvo, odnosno imaju najviše do šest meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu i nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje u trenutku zaključivanja Ugovora o realizaciji programa.

Program će se sprovoditi kod poslodavca  u trajanju od devet meseci i realizuje se  bez zasnivanja radnog odnosa. Program se  odnosi  na privatni i javni sektor.  Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou, i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju  radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca,  u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.
Javni poziv dostupan je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs) i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).

To Top