Realizacija kapitalnih projekata za šest meseci svega 15, 64 odsto

Požarevac

Ekonomija

Realizacija kapitalnih projekata za šest meseci svega 15, 64 odsto

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevački odbornici raspravljaće na sednici skupštine koja je zakazana za petak, 17. septembar, o izvršenju budžeta grada Požarevca za prvih šest meseci 2021. godine.

Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2021. godinu planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.590.607 dinara, rashodi i izdaci u iznosu od 4.854.182 dinara i budžetski deficit od 1.263.575 dinara.

Za prvih šest meseci tekuće godine ostvareni su prihodi i primanja u iznosu od 1.716.464, rashodi i izdaci od 1.455.003 dinara i budžetski suficit u iznosu od 261.462.

Ukupno planirani rashodi i izdaci u periodu od januara do juna izvršeni su 27,97 odsto. Najmanji je procenat izvršenja rashoda koji su vezani za investiciona ulaganja, odnosno realizaciju kapitalnih projekata - svega 15,64 odsto.

Zbog manjeg izvršenja rashoda od planiranih grad Požarevac je za prvih šest meseci umesto planiranog deficita od 1.263.575 dinara ostvario budžetski suficit u iznosu od 261.461 dinar. Kada se oduzmu izdaci za nabavku finansijske imovine od 48.738 dinara i dodaju primanja od prodaje finansijske imovine od 101 hiljade dinara, grad je ostvario suficit od 212.824 dinara umesto deficita od 1.786.314 dinara.

Na konsolidovanom računu trezora grada Požarevca na dan 30. jun nalazilo se 2.004.078.373,81 dinar neutrošenih sredstava, od toga na računu za izvršenje budžeta 1.965.687.544,93 dinara, a ostatak na računima indirektnih budžetskih korisnika.

To Top