Remonti počeli sredinom marta

Kostolac

Privreda

Remonti počeli sredinom marta

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Na Površinskom kopu „Drmno“ napravljen je predlog remonta za ovu godinu. Ovogodišnja remontna sezona, kao što je i bilo planirano, počela je sredinom marta s opravkom osnovne rudarske mehanizacije, koja radi u okviru četvrtog jalovinskog sistema.

„Očekujemo da se tada tim sistemom završi tehnološka operacija otkopavanja visinskog bloka, kada će se steći i uslovi da se tokom remonta četvrtog jalovinskog sistema obave neophodna tehnološka pomeranja, kako na radnoj etaži bagera „SRs 1300“, tako i na odlagališnom delu pomenutog sistema“, rekao nam je Dragoslav Slavković, direktor Površinskog kopa „Drmno“.

Posle toga, kako objašnjava Slavković, za sredinu aprila planiran je remont prvog jalovinskog sistema. Paralelno sa remontnim aktivnostima na prvom očekuje se i stajanje šestog jalovinskog sistema, gde će izvođač radova započeti poslove na otklanjanju uočenih nedostataka na sistemu u skladu s garancijama i ugovornom obavezom.

Prema rečima našeg sagovornika, remont osnovne rudarske mehanizacije i opreme koja je angažovana u ugljenom sistemu ugovoren je i usaglašen s termoelektranama, planiran je za sredinu maja i trajaće do sredine juna.

U maju počinje remont BTD sistema

Kako nam je rečeno, ostale remontne aktivnosti na rudarskim sistemima na kopu „Drmno“ odvijaće se u skladu s tehnološkom situacijom na kopu i stanjem s  rezervnim  delovima.

To Top