Služba za patologiju dobila novu opremu

Požarevac

Događaji

Služba za patologiju dobila novu opremu

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Zahvaljujući prekograničnoj saradnji sa bolnicom u Temišvaru, Služba za patologiju Opšte bolnice Požarevac obnovila je aparaturu staru preko 25 godina. Pored toga, otvoreno je radno mesto za još jednog lekara u tom domenu i kapacitet laboratorije uvećan je za 50 odsto.

Opremanjem Službe za patologuju Opšte bolnice Požarevac uspešno je završen projekat u okviru „Programa Interreg IPA CBS za prekograničnu saradnju Rumunija–Srbija“ čija je vrednost 460.000 evra. Cilj projekta je unapređenje kontrole tumorske patologije kroz razvoj i sprovođenje prekogranične saradnje.

Po rečima Tomislava Jovanovića, načelnika Službe za patologiju, nova oprema omogućava napredniju obradu uzoraka za histološke procedure, što znači da će analize ubuduće moći da se rade i u ovoj ustanovi, dok je do sada to isključivo bilo moguće u tercijarnim ustanovama.

Oprema stara više od 25 godina zamenjena novom

„U ovoj laboratoriji se obrađuju uzorci koji se uzimaju u toku operacije, to je najosetljivija laboratorija jer ne može dva puta da se uzme uzorak. Ova služba postoji i radi isti posao 50 godina ali, pošto nauka napreduje, više se ne radi samo osnovna analiza, postoje još dva viša nivoa. Uzorak treba da se adekvatno pripremi da bi mogla kasnije u nekoj drugoj ustanovi da se rade dodatna ispitivanja“, objašnjava Jovanović.

 

Tomislav Jovanović (levo) i Danko Nikolić (desno)

On navodi da je projektom predviđeno da požarevačka bolnica primarno obrađuje uzorke, jer je dobila opremu za osnovne analize, a da se sekundarni i tercijalni nivo radi u Temišvaru, pošto su oni dobili opremu za genske analize.

Danko Nikolić, direktor Opšte bolnice Požarevac, naglašava da će se sa novom aparaturom mnogo lakše, brže i preciznije obraditi uzorci.

„Zahvaljujući saradnji sa rumunskim ustanovama možemo da šaljemo uzorke na dalju obradu kako bismo otklonili naše nedoumice i dobili pravu analizu. Vremenom kako se razvijaju genetske terepije pacijenti će moći da dobiju individualnu terapiju. Sarađujemo sa više ustanova u Rumunuji i pokušavamo da podignemo naš zdravstveni sistem na viši nivo da bi mogli da upotpunimo znanje“, nalasio je Nikolić.

On je istakao i da je opremanje laboratorije omogućilo zapošljavanje jednog lekara i naglasio da je to preko potrebno jer se, nažalost, povećava broj analiza iz godine u godinu.

Opremanje laboratorije omogućilo zapošljavanje novog kadra

„Sada imamo aparate koji su veoma moderni, koje ni Klinički centar još uvek nema, tako da je mnogo veći značaj nego što se možda u ovom trenutku čini“, zaključio  je direktor bolnice.

To Top