Spalionica trenutno na „mirovanju“, Korejci započinju drugi biznis u Požarevcu

Požarevac

Privreda

Spalionica trenutno na „mirovanju“, Korejci započinju drugi biznis u Požarevcu

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Korejci ne odustaju od poslovanja u Požarevcu.

Već nešto više od godinu dana u Požarevcu je aktuelna tema izgradnja spalionice opasnog otpada. Do bilo kakvih zvaničnih podata bilo je nemoguće doći, mesecima nema odgovora na pitanja koja smo uputili putem elektronske pošte nadležnoj službi u Gradskoj upravi i korejskoj kompaniji.

Danas smo imali priliku da, nakon uručenja donacije požarevačkoj bolnici od korejske kompanije „Youngsan ELLias Eco“, koja je poznata široj javnosti iz priče o izgradnji spalionice opasnog otpada, pitamo čelne ljude ove kompanije da li će se u Požarevcu graditi spalionica.

„Trenutno spalionica nije glavna ideja, ali se ne odutaje od poslovanja u Požarevcu. Razmatra se više vrsta biznisa vezanih za obnovljive izvore energije, konkretno solarne panele“, kazao je kratko Seongmin Seo, jedan od čelnih ljudi  za finansije u kompaniji „Youngsan ELLias Eco“.

Na pitanje novinara on je još rekao da nameravaju da pokrenu taj biznis na istom zemljištu na kome je planirana izgranja spalionice i potvrdili su da je parcela u vlasništvu kompanije „Youngsan ELLias Eco“.

Kako obajšnjavaju iz ove korejske firme, to ne znači da su definitivno odustali od gradnje spalionice na teritoriji grada Požarevca, već da je ta ideja za sada na “mirovanju”.

Podsećamo da je predstavnik kompanije Youngsan – Elias Eko, Seongmin Seo, tražio ranije od Odeljenja za urbanizam i građevinske poslove grada Požarevca informaciju o lokaciji za katastarsku parcelu  broj 19331 K.O. Požarevac za potrebe izgradnje postrojenja za tretman otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada.

U informaciji o lokaciji navodi se da je planom generalne regulacije “Požarevac 2” kao pretežna namena definisana proizvodnja i uslužne delatnosti, odnosno da na nameravanom zemljištu nije moguća izgradnja takvog objekta.

>>SPALIONICA SE NE MOŽE GRADITI NA LOKACIJI KOJA JE BILA U PLANU<<

Pretpostavlja se da je upravo nemogućnost gradnje spalionice na pomenutoj parceli razlog zašto je ova ideja trenutno stopirana dok se ne iznađe neko rešenje.

To Top