Šta grad Požarevac može da ponudi investitorima?

Požarevac

Događaji

Šta grad Požarevac može da ponudi investitorima?

Foto: E.B., grad Požarevac

How Good Of A Friend Are You Really?

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, na konferenciji za medije predstavio je sve korake koje je grad do sada preduzeo u vezi kupovine građevinskog zemljišta ,,Fabrike šećera“ , kao i one koje će tek preduzeti u narednom periodu.

Grad Požarevac kupio je 23. marta nepokretnu imovinu – zemljište „Fabrike šećera“ za nešto više od 69 miliona dinara, odnosno za 51 odsto od procenjene vrednosti koje je iznosila 135,4 miliona dinara.

>>GRAD POŽAREVAC KUPIO ZEMLJIŠTE FABRIKE ŠEĆERA<<

,,Prva celina je ispod samih postojećih objekata bivše ,,Fabrike šećera“, druga celina sadrži šest parcela koje se naslanjaju na ulicu Đure Đakovića, a treća, četvrta i peta se naslanjaju na zaobilaznicu. Ukupna površina svih parcela je 14 hektara, četiri ara i 72 metra kvadratnih. Mi smo ponudili 51 odsto od procenje vrednosti zemljišta i kupili svih pet celina“, rekao je Pavlović.

 

On je potom objasnio da je blok jedan najinteresantniji, ukupne površine 30,4 hektara, jer se, kako naglašava, tu mogu izgraditi objekti budućih investitora na površini od 15 hektara.

,,Osim bloka jedan, mi planiramo da na bloku dva, ukupne površine 5,1 hektar dovedemo mala i srednja preduzeća, a ne samo velika“, kazao je gradonačelnik.

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca

On je objasnio da blok tri predstavlja zemljište kupljeno 2015. godine i da na njemu već postoje objekti i investitori koji tamo rade.

Imovinska karta industrijske zone

On ističe da se za novu industrijsku zonu – severni blok već javilo sedam ili osam investitora koji su sa teritorije grada Požarevca, osim jednog koji živi u inostranstvu. Detalje nije mogao da otkrije u ovom trenutku, ali je napomenuo da će se baviti sledećim delatnostima: precizna obrada metala, obuća, trgovina, proizvodnja mašina, proizvodnja u IT sektoru i uslužne delatnosti.

Nova industrijska zona – severni blok

,,Kupovinom zemljišta bivše „Šećerane“ stvoreni su uslovi da grad Požarevac konačno formira ozbiljnu industrijsku zonu. Gledaćemo da ubuduće ovu zonu proširimo, stvorimo pogodne uslove za buduće ulagače, a prvi uslov je da imate zemljište, da prostor bude infrastrukturno opremljen i tek onda možemo „ući u trku“ na republičkom nivou za dovođenje velikog invesititora“, istakao je Pavlović.

On naglašava da je kod dovođenja investitora najbitnija uređena infrastruktura. Po njegovim rečima, kroz ulicu Đure Đakovića prolazi glavni distributivni vod vodovodne mreže, fekalna kanalizacija je već u indrustrijskoj zoni, a kišna kanalizacija nekoliko stotina metara dalje.

Gradonačelnik je najavio da će uskoro krenuti početak radova na kapitalnom projektu za Požarevac, trafo stanici 110/35/10 kilovolti, kao i na izgradnji brze saobraćajnice.

,,Pored ulice Đure Đakovića koja predstavlja glavni ulaz u grad, ova industrijska zona se nastavlja i na državni put 2B reda, a nastaviće se i na brzu saobraćajnicu. Već je krenuo proces  eksproprijacije zemljišta“, naglašava Pavlović.

To Top