Stipendije za još pet studenata u Velikom Gradištu

Veliko Gradište

Društvo

Stipendije za još pet studenata u Velikom Gradištu

Foto: Opština VG

How Good Of A Friend Are You Really?

Opštinsko veće donelo je odluku o dodeli stipendija studentima sa teritorije Velikog Gradišta za školsku 2022/2023. godnu.

 Stipendija se dodeljuje studentima za vreme trajanja redovne nastave, koja je propisana za sticanje odgovarajućeg stepena obrazovanja, u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, odnosno za treće dete u porodici u mesečnom iznosu od 15.000 dinara, počev od potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

Stipendija se dodeljuje Anji Jovanović iz Velikog Gradišta – studentkinji prve godine Univerziteta umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, Milici Mrkalj iz Velikog Gradišta – studentkinji treće godine Beogradske akademije poslovnih i umetničkih stukovnih studija, Nini  Lazić iz Požežena, studentkinji treće godine Univerziteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Ljubici Ivanović iz Kusića, studentkinji druge godine Univerziteta u Beogradu, Farmaceutski fakultet, i Milici Dimitrijević iz Kusića, studentkinji druge godine Akademije strukovnih studija Beograd, Odsek visoka zdravstvena škola.

Jednom podnosiocu prijave nije priznato pravo na dodelu stipendije, jer je upisao petu godinu na smeru za koji je propisan četvorogodišnji program na osnovnim akademskim studijama, a propisano je da se stipendija ne može koristiti za ponovljenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu, izuzev kod studenata sa invaliditetom.

To Top