Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika pred Požarevljanima

Požarevac

Društvo

Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika pred Požarevljanima

Foto: Pixabay

How Good Of A Friend Are You Really?

Javna prezentacija Studije javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca održaće se u ponedeljak 2.decembra, u 11 časova, u skupštinskoj sali (sala 107).

Pozivaju se sva zainteresovana lica (građani, privredni subjekti, direktori škola...) koji žele da upute sugestiju radi uspostavljanja efikasnijeg sistema pružanja usluge javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca da prisustvuju javnoj prezentaciji.

Osnovni ciljevi uspostavljanja novog sistema i redefinisanje postojećeg su stvaranje stanja u kome sistem javnog prevoza može da zadovolji transportne potrebe i zahteve stanovnika Požarevca po obimu i kvalitetu na optimalan način a da pri tom postigne maksimalnu proizvodnu i ekonomsku efikasnost i efektivnost. Veoma značajna uloga JGPP-a je da omogućava povećanje mobilnosti siromašnim društvenim slojevima i hendikepiranim osobama (invalidi, starije osobe i dr.) što je u interesu cele zajednice.

Osnovna uloga JGPP-a je da omogući permanentno i masovno povezivanje u okviru gradske aglomeracije (gradsko i prigradsko područje) raznih udaljenih sadržaja i da ostvari njihovo funkcionalno jedinstvo, odnosno da omogući stanovnicima zadovoljenje svakodnevnih potreba za kretanjem radi odlaska na posao (školu i dr.) i povratka sa posla, kupovinu, rekreaciju i druge motive u kretanju. Požarevc se kao i drugi naši gradovi može samo delimično adaptirati saobraćajnim zahtevima koje nameće porast broja individualnih automobila, pa je jačanje JGPP-a bitna komponenta u rešavanju problema saobraćaja u gradu.

Podsećamo da prevoz putnika na gradskim i prigradskim linijama na području grada Požarevca vrši Arriva Litas d.o.o. Javni masovni prevoz putnika na području Požarevca organizovan je sa ukupno osam gradskih i trideset jednom prigradskom linijom.

Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika predviđa ukupno 12 linija – četiri gradske i osam prigradskih. Za realizaciju prevoza putnika potrebno je 23 autobusa.

Studija je objavljena na sajtu grada Požarevca i možete je pogledati OVDE.

 

To Top