Tri od pet javnih preduzeća poslovala sa gubitkom

Požarevac

Ekonomija

Tri od pet javnih preduzeća poslovala sa gubitkom

Foto: pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

U Informaciji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac, za period od 1. januara do 30. juna, navodi se da su tri preduzeća poslovala sa gubitkom.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac je u posmatranom periodu iskazalo neto gubitak od 60.000.000 dinara. Kako se navodi u izveštaju ovog preduzeća, razlog poslovanja sa gubitkom je zato što su „nenaplaćena potraživanja na visokom nivou“.

Sa gubitkom je poslovalo i JKP „Komunalne službe“ Požarevac u iznosu od 13,13 miliona dinara.

U istom vremenskom periodu JP ,,Ljubičevo” imalo je neto gubitak u iznosu od 2.681.000 dinara. Međutim, kako se navodi, preduzeće se bavi specifičnom delatnošću, te će glavni prihodi iz proizvodnje biti realizovani u narednom periodu.

Poslovanje JKP ,,Parking servis” Požarevac u periodu od 1. januara do 30. juna može se smatrati uspešnim. Na kraju juna preduzeće posluje sa poslovnim dobitkom od 2.152.000 dinara, odnosno sa neto dobitkom u iznosu od 1.450.000 dinara, navodi se u bilansu uspeha.

,,Komunalna delatnost upravljanja javnim parkiralištima i delatnost upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Požarevca su tokom celog posmatranog perioda obavljane kontinuirano i bez ikakvih smetnji“, piše u izveštaju.

JP „Toplifikacija“ Požarevac ostvarilo je neto dobitak u iznosu od 75.759.000 dinara.

O poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac, raspravljaće odbornici na sednici Skupštine grada koja je zakazana za ponedeljak, 19. septembar.

To Top