U četvrtak zaseda Skupština Požarevca

Požarevac

Događaji

U četvrtak zaseda Skupština Požarevca

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Predsednik Skupštine grada Požarevca, Predrag Mijatović, sazvao je za četvrtak 11. februar, petu po redu sednicu Skupštine grada u ovom sazivu, koja će biti održana u velikoj sali Centra za kulturu Požarevac sa početkom u 10 časova.

Pred odbornicima će biti 11 tačaka dnevnog reda koje se odnose na predlog odluke o konverziji i otpisu potraživanja grada od preduzeća za vodne puteve „Ivan Milunović“ iz Beograda, kao i predlog o izmeni odluke o gradskom pravobranilaštvu.

Na dnevnom redu je i predlog zaključka kojim se usvaja Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije grada, predlog odluke o dopuni odluke o osnivanju javne ustanove Sportski centar i predlog rešenja o davanju saglasnosti na tu odluku.

Odbornici će raspravljati o predlogu odluke o držanju domaćih i egzotičnih životinja i o izmeni pravilnika o načinu, metodama hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka na teritoriji grada.

>>GDE I NA KOJI NAČIN ĆE GRAĐANI SMETI DA DRŽE ŽIVOTINJE?<<

>>IZMENA PRAVILNIKA O ZBRINJAVANJU PASA I MAČAKA LUTALICA NA DNEVOM REDU<<

Odbornici lokalnog parlamenta u Požarevcu će na predstojećoj sednici odlučivati o sprovođenju konkursa za izbor direktora JP „Ljubičevo“.

>>ODBORNICI ODLUČUJU O KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JP „LJUBIČEVO“<<

Poslednje tačke dnevnog reda odnose se na rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada i razvoja i finansijske planove ustanova i fondacija za 2021. godinu čiji je osnivač grad Požarevac, zatim predlozi mišljenja za obavljanje druge javne funkcije i predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

To Top