U gradskoj kasi na kraju 2019. ostalo oko 1,9 milijardi dinara

Požarevac

Ekonomija

U gradskoj kasi na kraju 2019. ostalo oko 1,9 milijardi dinara

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Usvojen završni račun budžeta grada Požarevca za prošlu godinu. Neutrošena sredstva su preneta u budžet za 2020. godinu.

Završni račun budžeta grada Požarevca sadrži bilans stanja na dan 31. decembar 2019. godine, bilans prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decemba prošle godine i izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u istom periodu.

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, izneo je na današnjem zasedanju izveštaj o završnom računu budžeta Požarevca.

Saša Pavlović, gradonačelnik grada Požarevca

„Ukupni ostvareni prihodi iznose 6.011.770 dinara, ukupni rashodi 4.074.844.000, a razlika prihoda i rashoda iznosi 1.936.926.000 dinara. U bilansu stanja u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 24.643.061.000 dinara i ukupna pasiva u iznosu od 24.653.061.000 dinara, kao i vanbilansna aktiva u iznosu od 79.190.000 i vanbilansna pasiva u iznosu od 79.190.000 dinara, te su u 2019. godini premašeni planirani prihodi za 3,76 odsto“, kazao je Pavlović.

Prošle godine ostvaren je suficit u gradskoj kasi u iznosu od 1.936.926.000 dinara, odnosno taj novac nije potrošen već je prenet u 2020. godinu.

Nakon izlaganja gradonačelnika javio se za reč Slobodan Vasić, predsednik Odborničke grupe "Dosta je bilo - Most", i rekao da se budžet finansira porezom, taksama koji plaćaju sugrađani, kao i da se te takse povećavaju što se ljudima ne dopada.

Slobodan Vasić, predstavnik odborničke grupe "Dosta je bilo - Most"

"Ako kažemo da imamo dve milijarde dinara onda to dobro zvuči. Da li biste vi platili nešto što košta 10 dinara više od toga? Ne biste, jer znate cenu. Kad imamo toliko novca, zašto se ne okrenemo oko sebe? Ovaj grad ne izgleda kao da ima toliki višak. Ja bih voleo da u 2021. nemamo ovoliki suficit, ali da imamo lepši grad. Iako sam iz opozicije nadam se da ćemo svi zajedno raditi na uređivanju ovog grada. Zaboravimo stranački interes i prepucavanja, hajde da zajedniči interes bude boljitak grada. Od tih sredstava koje smo uzeli od građana, vratićemo im kroz lepe škole, vrtiće, saobraćajnice, zdravu vodu za piće, grejanje", rekao je Vasić.

Nakon kraće polemike odbornici su usvojili odluku o završnom računu budžeta grada za 2019. godinu.

To Top