U Kučevu održan sastanak u cilju prevencije vršnjačkog nasilja

Požarevac

Događaji

U Kučevu održan sastanak u cilju prevencije vršnjačkog nasilja

Foto: eKučevo

How Good Of A Friend Are You Really?

U cilju stvaranja sigurnog i bezbednog okruženja dece u školskoj sredini organizovan je sastanak direktora četiri osnovne škole i direktora srednje stručne škole u Kučevu, predstavnika Policijske stanice Kučevo, direktora i stručnog tima Centra za socijalni rad.

Sve veći broj ukupnih prijava koje ukazuju na pojavu vršnjačkog nasilja inicirale su organizovanje sastanka.

Na osnovu kratke analize događaja u školama, utvrđuje se da je stanje u školama na teritoriji opštine Kučevo dobro, ali da to ne iskuljučuje dalju potrebu za sistemskim radom na otklanjanju potencijalnih uzroka nasilja.

Prisutni su se složili da postoji potreba za preventivnim aktivnostima u delu sprečavanja vršnjačkog nasilja, potrebom za edukacijom kako dece, tako i roditelja.

 Procena je da u budućem periodu treba raditi na razvijanju prosocijalnog ponašanja kod dece, raditi na usvajanju veština asertivne komunikacije, uspostaviti tehnike kontrole besa i nenasilnog razrešenja sukoba.

U skladu sa navedenim, dogovorene su zajedničke aktivnosti Centra za socijalni rad za opštinu Kučevo, škola na teritoriji opštine Kučevo i policije, a koje će biti organizovane u lokalnoj zajednici i obuhvataće rad sa decom i roditeljima.

 Policija se obavezuje da će pojačati preventivne obilaske školama od strane policajca u zajednici. Prevencija će se sprovoditi na svim nivoima (primarna, sekundarna i tercijarna) i svi prisutni su naglasili da će kontinuirano raditi na sprečavanju vršnjačkog nasilja, te negovati kulturu nulte tolerancije na nasilje.

To Top