U toku sednica Skupštine Požarevca

Požarevac

Događaji

U toku sednica Skupštine Požarevca

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Sednica Skupštine grada Požarevca, još uvek u starom sazivu, počela je u 10 časova.

Odborniku mandat prestaje, između ostalog, kada je na konstitutivnoj sednici potvrđen mandat odbornicima iz narednog saziva, navodi se u Zakonu o lokalnim izborima.

Izborna komisija Požarevca 6. juna donela je  izveštaj o rezultatima izbora za odbornike. Kako se navodi u zakonu, u roku od sedam dana od dana objavljivanja ovog izveštaja komisija rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za odbornike po njihovom redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa izborne liste i izdaje uverenja o izboru za odbornika. Kako saznajemo, komisija u Požarevcu još uvek nije usvojila ovo rešenje, a sednica je zakazana za večeras.

Mandat odbornika počinje da teče onog dana kada je potvrđen, a o tome odlučuje skupština na konstitutivnoj sednici. Ovu sednicu saziva predsednik skupštine iz prethodnog saziva, a rok je najkasnije 30 dana od dana objavljivanja rešenja o dodeli mandata.

O čemu danas odbornici odlučuju?

Kao prvu tačku dnevnog reda odbornici će razmatrati predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Požarevca za 2023. godinu.

Pred požarevačkim odbornicima je i predlog Odluke o utvrđivanju kategorije korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga na teritoriji grada Požarevca i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans 1 programa poslovanja Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac za 2024. godinu.

Razmatraće i ostavke direktora JP „Ljubičevo“ i Narodnog muzeja Požarevac, ali i o imenovanju novih. Pred njima je i predlog rešenja o prestanku funkcije, razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Politehničke škole u Požarevc i predlog Odluke o izmenama Odluke o imenovanju Gradske izborne komisije u Požarevcu u stalnom sastavu.

POŽAREVAC: BOJKOVIĆ PODNEO OSTAVKU, KO ĆE BITI NA ČELU MUZEJA?

JOŠ JEDNA OSTAVKA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

Dnevni red dopunjen je i predlogom Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu cenovnika usluga JKP „Parking servis“ Požarevac i izveštajima Saveta za privredu i finansije Skupštine grada Požarevca i Komisije za propise Skupštine grada Požarevca.

IZMENA I DOPUNA CENOVNIKA “PARKING SERVISA”

To Top