Umesto spalionice Korejci grade objekat za prodaju solarnih panela

Braničevo

Društvo

Umesto spalionice Korejci grade objekat za prodaju solarnih panela

Foto: Pixabay.com, pojektna dokumentacija

How Good Of A Friend Are You Really?

Na katastarskoj parceli prvenstveno predviđenoj za izgradnju spalionice, gradiće se objekat druge namene.

Gradska uprava Požarevca objavila je poziv za javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno komercijalnog objekta za prodaju solarnih panela na katastarskoj parceli broj 19331, na kojoj je bila planirana gradnja spalionce opasnog otpada. Investitor je korejska kompanija„Elias Eco“ koja je prvobitno nameravala da gradi spalionicu na istoj parceli. Urbanistički projekat objavljen je i na sajtu grada, a možete ga pogledati OVDE.

U projektu se navodi da će se u objektu vršiti prijem, formiranje panela dimenzije prema želji krajnjeg kupca i prodaja. Predmetni primenjeni tehnološki proces za obradu panela je sečenje na naručene mere , završna obrada i kontrola kvaliteta prema sertifikovanim standardima EU.

Objekat

Podsećamo da su predstavnici „Elias Eco“ doo nedavno potvrdili za portal E-Braničevo da je pomenuta parcela u njihovom vlasništvu, da je priča o izgradnji spalionice trenutno stopirana i da planiraju pokretanje drugog biznisa u Požarevcu.

>>SPALIONICA TRENUTNO NA “MIROVANJU”, KOREJCI ZAPOČINJU DRUGI BIZNIS U POŽAREVCU<<

Vest o izgradnji objekta za prodaju solarnih panela umesto spalionice, koliko god nelogična, obradovala je Požarevljane, koji su pozitivne reakcije podelili preko društvenih mreža. Među njima su i članovi pokreta “Jasno i glasno”, najglasniji i najuporniji u borbi protiv izgradnje spalionice, koji su objavili sledeće podatke koje su dobili iz Republičkog geodetskog zavoda:

-da se katastarska parcela broj 19331 KO Požarevac na kojoj je planirana gradnja spalionice nalazi u komasiranom području KO Požarevac i upisana je u listu nepokretnosti privremeni broj 2602 deo KO Požarevac – komasacija „Polje“, kao svojina „Elias Eko“ doo Beograd.
- da je baza podataka deo KO Požarevac – komasacija „Polje“ posebno izdvojena baza iz razloga što još uvek nije potvrđen operat katastra nepokretnosti i upisani podaci u svim privremenim listovima nepokretnosti nisu utvrđeni kao konačni.
- da se isprave o prenosu svojine odnose na Sašu Filipovića kao prethodnog imaoca prava/vlasnika.

“Iako smo zadovoljni ovom pobedom, naše aktivnosti po ovom pitanju ne prestaju. RGZ nije dostavio kupoprodajni ugovor, pozivajući se na obavezu da za to da saglasnost pravni prethodnik. Međutim, imajući u vidu da postoji sumnja da je ovde postojao konflikt interesa i imajući u vidu da je reč o ličnosti, događaju i pojavi od interesa za javnost (prema slovu zakona), imajući u vidu da je prethodni vlasnik član Privrednog saveta grada Požarevca,  nastavićemo da legalnim sredstvima utičemo i ishodujemo ovaj i sve druge dokumente koji bi dokazali eventualne sporne akte, radnje i zloupotrebe javnih organa”, poručuju iz “Jasno  i glasno”.

To Top