Usaglašeno sa standardima

Kostolac

Privreda

Usaglašeno sa standardima

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Eksterna provera Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u ogranku „TE-KO Kostolac“ sprovedena je u novembru.

Tokom provere nisu utvrđene neusaglašenosti, a zabeleženo je više preporuka, koje će biti praćene na narednoj proveri.

U kostolačkom ogranku EPS-a u novembru je sprovedena i eksterna provera Sistema menadžmenta energijom (EnMS). Neusaglašenosti takođe nisu utvrđene, a Služba za IMS kontaktiraće sa nadležnim rukovodiocima u vezi sa preispitivanjem zabeleženih preporuka i utvrđivanja načina za njihovu primenu.

To Top