Usklađeni remonti i proizvodnja

Kostolac

Privreda

Usklađeni remonti i proizvodnja

Foto: TE – KO Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Ovogodišnji plan proizvodnje zahtevaće maksimalno angažovanje kostolačkih termokapaciteta.

Termoelektrane ogranka „TE-KO Kostolac“ proizvele su 1,18 milijardi kilovat-sati električne energije u prva dva meseca 2017. godine, što je za 2,4 odsto više od plana.

Tim rezultatom nastavlјen je trend iz prošle godine, u kojoj je proizvodnja u kostolačkim elektranama premašila sve prethodne.

To je pokazalo da TE „Kostolac A“ i TE „Kostolac B“ mogu da isporučuju električnu energiju u skladu sa instalisanim kapacitetima.

Ovogodišnji plan proizvodnje zahtevaće maksimalno angažovanje kostolačkih termokapaciteta i predviđa da se do kraja godine elektroenergetskom sistemu Srbije isporuči 6,57 milijardi kilovat-časova električne energije.

Plan proizvodnje za prva dva meseca 2017. premašen je u periodu koji su obeležili izuzetno nepovolјni vremenski uslovi sa velikim brojem dana u kojima temperatura nije prelazila nulti podelјak Celzijusove skale, rekao je Nenad Marković, direktor za proizvodnju energije u „TE-KO Kostolac“.

Realizacija januarskog plana proizvodnje protekla je izuzetno dobro i tada je predato sistemu više od 656 miliona kilovat-sati električne energije, što je 8,2 odsto više od plana.

U februaru je takođe ostvaren plan proizvodnje, uz planska stajanja u TE „Kostolac B“ zbog priklјučenja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova. Trenutno termokapaciteti u „TE-KO Kostolac“ isporučuju planom predviđenu količinu električne energije.

Visok stepen pouzdanosti u kostolačkom ogranku EPS-a omogućila je dobra usklađenost rudarskog i termo sektora, koja rezultira pouzdanim snabdevanjem termoelektrana lignitom.

Isporuka uglјa sa Površinskog kopa „Drmno“ je izuzetno dobra, a treba naglasiti i da je kvalitet isporučenog uglјa odličan,“ istakao je Marković.

U ovoj godini planirani su standardni remonti svih blokova kostolačkih termoelektrana.

Prvi blok koji ulazi u remont ove godine je A1, na kojem radovi startuju krajem aprila i sledi remont na drugom bloku TE „Kostolac A“. U TE „Kostolac B“ prvi će u remont ući blok B1, a posle njega i blok B2. Svi remonti su standardnog tipa i trajaće po mesec dana. Pripreme za remonte su uveliko u toku. Sprovode se neophodne javne nabavke i očekujemo da će svi radovi biti realizovani u roku,“ rekao je Marković.

U protekloj deceniji realizovana su značajna tehnološka pobolјšanja termokapaciteta koji rade u okviru EPS-ovog ogranka „TE-KO Kostolac“.

Najvažniji zahvati u Termoelektrani „Kostolac B“ bili su revitalizacija blokova B1 i B2, koji sada rade projektovanom snagom.

Uveden je i savremen način odlaganja i deponovanja pepela i šlјake, dok je poslednji iskorak na ovom polјu učinjen izgradnjom savremenog postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TE „Kostolac B“.

Osim podizanja snage blokova, veliki investicioni projekti bili su usmereni ka postizanju bolјe zaštite životne sredine, u skladu sa zahtevima koje diktiraju savremeni propisi energetskog sektora, sa tendencijama koje ukazuju i na buduće pooštravanje kriterijuma u ovom domenu. Zakonodavni okvir postavlјa ekološke parametre kao neizostavan element u funkcionisanju termoelektrana, koje imaju najveći udeo u proizvodnom sektoru Elektroprivrede Srbije“, rekao je Marković.

Grejanje

Pobolјšanje kvaliteta vazduha u zimskom periodu postignuto je zahvalјujući dalјinskom sistemu grejanja gradskih naselјa Kostolca i Požarevca, kao i seoskih naselјa koja okružuju „TE-KO Kostolac“, jer se individualna ložišta na ovaj način svode na minimalan broj.

Toplotna energija je neometano isporučivana tokom prva dva meseca 2017. za dalјinski sistem grejanja.Grejna sezona još traje i ogranak „TE-KO Kostolac“ nastaviće redovno snabdevanje toplotnom energijom do kraja sezone – rekao je Marković.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top