Uskoro konkurs za obnovu fasada u Tabačkoj, obavezna zamena stolarije i izolacija?

Požarevac

Društvo

Uskoro konkurs za obnovu fasada u Tabačkoj, obavezna zamena stolarije i izolacija?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Pred odbornicima uskoro predlog odluke o utvrđivanju urbanističke zone i sufinansiranje obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zone obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade u 2021. godini.

Ovom odlukom utvrđuje se urbanistička zona koja obuhvata stambeno -  poslovne zgrade u ulici Tabačka čaršija broj 1, 3 i 5 i Trg oslobođenja broj 3, u okviru koje se propisuju obaveza investicionog održavanja, unapređenje svojstava zgrada i povećenje nivoa energetske efikasnosti. Kako se navodi u odluci,  cilj je sprečavanje nastanka štetnih posledica po život i zdravlje judi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, odnosno obezbeđivanje sigurnosti zgrade i njene okoline.

Značajno je napomenuti da se ovom odlukom utvrđuje sufinansiranje samo radova na unapređenju energetskog svojstva porodičnog stambenog objekta u privatnoj svojini. Grad Požarevac u finansiranju ovih radova učestvuje sa najviše 50 odsto, a Gradsko veće je ovlašćeno da donese pravilnik kojim će biti propisan način i uslovi za sufinansiranje radova.

Skupštine stambenih zajednica Tabačka čaršija 1,3 i 5 i Trg oslobođenja broj 3 dužne su da donesu program održavanja zgrada za 2021. godinu sa obaveznim planiranim radovima na zameni stolarije i radova na termoizolaciji zgrade, na osnovu Elaborata o stanju stambenog fonda iz 2018. godine.

Program održavanja zgrada i ostala projektna dokumentacija osnov su za učešće na konkursu za sufinansiranje obnove fasada i zamene stolarije koji grad Požarevac planira da raspiše u 2021. godini.

O ovoj odluci raspravljaće požarevački odbornici na sednici skupštine koja je zakazana za četvrtak, 20. maj.

Podsećamo da su pojedine zgrade u Tabačkoj čaršiji izgrađene još 1965. godine, kao i da od tada fasade nisu sređivane, dakle više od pet decenija. Stanovnici ovih zgrada jesu zainteresovani da se obnove fasade i čekaju da grad raspiše javni konkurs, a da li će učestvovati zavisi od uslova konkursa, objasnio je ranije upravnik zgrada u Tabačkoj čaršiji za portal E-Braničevo.

>>ŠTA KOČI OBNOVU FASADA U TABAČKOJ ČARŠIJI<<

Continue Reading
Povezane teme...
To Top