Uskoro u Petrovcu aplikacija budžetski portal

Petrovac

Događaji

Uskoro u Petrovcu aplikacija budžetski portal

Foto: RTV Mlava

How Good Of A Friend Are You Really?

U okviru druge faze projekta “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave”, odbornicima Skupštine opštine Petrovac na Mlavi predstavljen je budžetski portal.

Ovaj projekat realizuje Stalna konferencija gradova i opština uz finansijsku podršku Programa razvoja Ujedinjenih nacija (UNDP), Švedske međunarodne organizacije (SIDA). Program se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom finansija, Državnom revizorskom institucijom i Upravom za javne nabavke.

Bojana Gašić Praštalo, menadžerka projekta “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave” (SKGO), navodi da je u prvoj pilot fazi bilo podržano 10 opština, a da je opština Petrovac na Mlavi jedna od 23 lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za uvođenje budžetskog portala u fazi dva, pomenutog projekta, koja traje od 2019. do marta 2022. godine.

Budžetski portal kao aplikacija biće postavljena na zvaničnoj internet stranici Opštine Petrovac na Mlavi i predstavlja alat o elektronskom izveštavanju o prihodima, rashodima i lokalnom budžetu opštine.

“Ova aplikacija namenjena je pre svega odbornicima kao donosiocima odluka i zakonodavne vlasti a zatim svim ostalim građanima, zainteresovanoj javnosti, investitorima, donatorima da u realnom i tekućem vremenu prate mesečno izvršenje prihoda i rashoda preko ove aplikacije. Opština Petrovac na Mlavi, među ostalim opštinama prednjači i dobila je ovaj budžetski portal, tako da se zahvaljujem rukovodstvu što su se odlučili da jedan ovakav budžetski portal bude postavljen i na zvaničnu internet stranicu, što je naravno doprinelo velikoj transparentnošću rada uprave, rada odeljenja za finansije i lokalnog budžeta”, rekla je Gašić Praštalo.

To Top