Uz podršku Evrope do boljeg kvaliteta rada lokalnih samouprava

Golubac

Društvo

Uz podršku Evrope do boljeg kvaliteta rada lokalnih samouprava

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Opština Golubac među 50 potpisnica Memoranduma o saradnji i implementaciji paketa podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Ova podrška se realizuje u okviru projekta  „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – druga faza”, koji realizuje Savet Evrope, uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i SKGO, a finansiraju Evropska unija i Savet Evrope.

Ukupno 50 gradova i opština (među kojima je i opština Golubac), dobiće stalnu ekspertsku podršku kako bi unapredile rad, što u skladu sa zakonima, ali i po ugledu na moderne evropske administracije.

Primena projekta počinje 19. decembra 2019 godine i trajaće do 19.decembra 2021. godine.

Paketi podrške ne predstavljaju finansijsku podršku, već direktnu stručno/tehničku podršku izabranim lokalnim samoupravama u prioritetnim oblastima i njihovim konkretnim potrebama u cilju što efikasnije primene predmetne regulative. Sadržaj paketa čine predlozi strateških rešenja za uvođenje i unapređenje politike upravljanja ljudskim resursima i modeli pravnih akata (rešenja, odluka, ugovora, itd.) kojima se primenjuju odredbe Zakona i podzakonskih akata u oblasti upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja na lokalnom nivou.

Implementacijom paketa podićiće se kvalitet rada lokalnih samouprava, što će sve biti temelj za reorganizaciju i optimizaciju njihovog rada, i temelj za uslužno orijentisanu administraciju.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top