Veliko priznanje za Gradsku upravu Požarevac

Požarevac

Društvo

Veliko priznanje za Gradsku upravu Požarevac

Foto: GU Požarevac

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava grada Požarevca dobila je od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sredstva u iznosu od 2.600.000 dinara.

Sredstva su dodeljena kao nagrada za „Najbolju gradsku upravu u 2019. godini“. Ova nagrada je dodeljena kao primer dobre prakse pod nazivom „Odgovorno upravljanje javnom svojinom Grada Požarevca“, za oblast odgovornost i vladavina prava.  Grad Požarevac odzvao se javnom pozivu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji je bio objavljen početkom ove godine.

Aleksandar Simonović, načelnik Gradske uprave Požarevca, prilikom današnjeg potpisivanjem ugovora nije krio zadovoljstvo činjenicom da su iz nadležnog ministarstva prepoznali rad i zalaganje lokalne samouprave na podizanju standarda i kvaliteta iz pomenute oblasti.

„Po donošenju zakonskih i podzakonskih propisa nadležno odeljenje za imovinsko - pravne poslove Gradske uprave Požarevca u proteklom periodu prikupilo je celokupnu dokumentaciju za 16.000 nepokretnosti koji su predmet javne svojine grada Požarevca, od kojih su za 14.500 nepokretnosti podneti zahtevi i izvršen upis prava javne svojine grada Požarevca u javne knjige grada. Ovde je reč o poslovnim prostorijama, stanovima, građevinskom zemljišta“, rekao je Simonović.

Koristi od upisa, po njegovim rečima, je to što se time stvaraju preduslovi za aktivno raspolaganje stvarima u javnoj svojini Požarevca, čime se omogućava da različite grupe zainteresovanih ostvare odgovarajuća prava. Ovo je pogotovo značajano za korišćenja stanova od strane lica koja su u stanju socijalnih potreba i licima iz ranjivih grupa.

Dodatan benefit, po rečima Simonovića, je taj da su svi prikupljeni podaci o nepokretnostima koji su predmet javne svojine dostupni  zainteresovanim građanima.

„Prikupljeni podaci uneti su u katastar nepokretnosti, tako da na njihovom portalu, e – katastar nepokretnosti,  mogu da se dobiju sve informacije o predmetnoj nepokretnosti kao i postojanju drugih informacija“, kazao je Simonović.

Dobijena sredstva biće utrošena za finansiranje aktivnosti koje bi dovele do potpune realizacije prikupljanja podataka i upisa nepokretnosti koje su u javnoj svojini grada Požarevca.

To Top