Više od 10 miliona dinara za kulturu i kulturno-umetnička društva

Požarevac

Kultura

Više od 10 miliona dinara za kulturu i kulturno-umetnička društva

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Konkurs namenjen kulturno – umetničkim društvima podrazumeva da su ona registrovana, da se nalaze na području grada i neguju kulturni identitet, dok se konkurs namenjen projektima u kulturi koji kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu, raspisuje za umetničku delatnost pod kojom se smatraju poslovi u određenim oblastima.

Konkurs namenjen kulturno – umetničkim društvima podrazumeva da su ona registrovana, da se nalaze na području grada i neguju kulturni identitet, dok se konkurs namenjen projektima u kulturi koji  kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu, raspisuje za umetničku delatnost pod kojom se smatraju poslovi u određenim oblastima.

Kulturno umetnička društva mogu da konkurišu za finansiranje ili sufinansiranje troškova koji se odnose na prevoz autobusom radi učešća na manifestacijama u zemlji i inostranstvu,

nabavku delova ili neophodnih kompleta narodne nošnje, kao i nabavku audio opreme i troškove koreografije.

Iz budžeta grada za ovu namenu izdvojeno je 4.000.000 dinara.

Na konkursu namenjenom projektima u kulturi pravo učešća imaju ustanove kulture, izuzev onih čiji je osnivač republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi, samostalni umetnici, samostalni stručnjaci i saradnici u kulturi, samostalni izvođači kulturnih programa, kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište  na području grada.

Pojedinac može da bude podnosilac projekta samo ukoliko je u partnerskom odnosu sa registrovanim pravnim licem koje nije budžetski korisnik.

 U svrhu ovog projekta grad izdvaja 6.500.000 dinara.

Ni jedan od dva navedena konkursa ne odnosi se na društva i subjekte u Gradskoj opštini Kostolac, a rok za dostavljanje prijava je 30 dana.

Više o konkursu namenjenom kulturno – umetničkim društvima pročitajte OVDE.

Više o konkursu namenjenom finansiranju projekata u kulturi pročitajte OVDE.

To Top