vise-od-3-3-milijarde-za-zaposljavanje

Požarevac

Događaji

Više od 3,3 milijarde za zapošljavanje

Foto: NSZ

How Good Of A Friend Are You Really?

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 11 javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2017. godini.

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 11 javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2017. godini.

 

Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, koji je usvojila Vlada Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

 

Podsticanju preduzetništva namenjeni su javni pozivi za dodelu subvencija za samozapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih romske nacionalnosti.

 

Iznos subvencija za samozapošljavanje koji se dodeljuje jednokratno je 180 hiljada dinara, a 200 hiljada u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih i 220.hiljada dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, što predstavlja novinu u odnosu na prethodnu godinu.

 

Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom za samozapošljavanje je 10. april.

 

Javni poziv za poslodavce za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima otvoren je do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. novembra 2017. godine, a visina subvencije se kreće od 150 hiljada do 300 hiljada dinara.

 

NSZ je raspisala i javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima će biti angažovano 5 hiljada nezaposlenih.

 

Poseban konkurs namenjen je realizaciji javnih radova na kojima će biti angažovano 1.850 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, uz novinu da se ove godine radovi organizuju i u oblasti kulture.

 

Raspisani su i javni pozivi za realizaciju programa stručne prakse, sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica, sticanja praktičnih znanja za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja su na evidenciji NSZ duže od 18 meseci, kao i obuke na zahtev poslodavca, koje će moći da koriste i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

Zapošljavanju osoba sa invaliditetom namenjeni su i javni konkursi za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.

 

Svi tekstovi sa pratećom dokumentacijom dostupni su na sajtu Nacionalne službe - www.nsz.gov.rs, u svim filijalama NSZ, kao i u publikaciji Poslovi br. 712.

 

 

 

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top