Više od milion dinara za osemenjavanje krava i junica

Veliko Gradište

Poljoprivreda

Više od milion dinara za osemenjavanje krava i junica

Foto: Opština Veliko Gradište/E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Kao vid podrške u sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Veliko Gradište, lokalna samouprava izdvaja finansijska sredstva za regres reproduktivnog materijala.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica, odnosno nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine.

Planirana sredstva za realizaciju mere osemenjavanja krava i junica iznose 1.320.000 dinara, dok je iznos podsticaja po jednom osemenjenom grlu 2.000 dinara.

Da bi ostvarilo pravo na dodelu sredstava iz budžeta, onaj ko podnosi zahtev i članovi njegovog domaćinstva moraju prethodno da izmire sve dospele obaveze prema opštini.

Sredstva se odobravaju korisnicima koji ispunjavaju uslove, po redosledu podnetih kompletnih zahteva do utroška raspoloživih sredstava.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Opštinskoj upravi, Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, kancelarija broj 37, ili na telefon 012/662 – 134, u periodu od 7 do 14 časova svakog dana.

Više o tome pročitajte OVDE.

To Top