Vojska vežba sa bojnim minsko - eksplozivnim sredstvima

Veliko Gradište

Info

Vojska vežba sa bojnim minsko - eksplozivnim sredstvima

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima (MES) na poligonu „Mogila“ tokom maja.

Vežbe sa bojnim MES realizovaće se 5, 6, 10, 11. i 12. maja  u vremenu od 10 do 16 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade – Mogila – Gradsko brdo.

Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu.

Poligonski – vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim MES biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „NE IDI DALjE – MINE“ i obezbeđen stražarima.

U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena i predstavljaju stalnu opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja, jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.

Obaveštava se stanovništvo da u navedenom periodu ne boravi u označenom prostoru i da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje i diranje neeskplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava, jer je to opasno po život. Pri nailasku na neeksplodirana MES svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili Komandu CO Kov u Požarevcu.

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem neeksplodiranih MES i njihovih delova.

Sve informacije o realizaciji gađanja, mogu se dobiti u Komandi CO KoV u Požarevcu.

To Top