Za pružanje usluge socijalne zaštite 3,6 miliona dinara

Petrovac

Događaji

Za pružanje usluge socijalne zaštite 3,6 miliona dinara

Foto: Opština Petrovac

How Good Of A Friend Are You Really?

Duško Nedinić, predsednik opštine Petrovac na Mlavi, potpisao je ugovor o namenskim transferima u oblasti socijalne zaštite sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarstvo je obezbedilo 3.601.118,00 dinara, dok opština Petrovac na Mlavi u finansiranju usluga socijalne zaštite učestvuje sa 556.000,00 dinara.

Zahvaljujući ovim finansijskim sredstvima, a u saradnji sa Centrom za socijalni rad opština Petrovac na Mlavi i Žagubica, nastaviće se pružanje  usluge u oblasti socijalne zaštite - lični pratilac i pomoć u kući, koje pružamo našim sugrađanima još od 2016. godine.

To Top