Zadržati dobru proizvodnju

Kostolac

Privreda

Zadržati dobru proizvodnju

Foto: “Energija Kostolac”

How Good Of A Friend Are You Really?

Prioritet je proizvodnja otkrivke, kako bi se povećale eksploatacione rezerve uglja.

Sve ovogodišnje aktivnosti u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ bile su usmerene na realizaciju planova proizvodnje uglja i jalovine, investicionih projekata i remontnih poslova na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji u cilju stvaranja uslova za nesmetan i siguran rad tokom zimskog perioda.

Dragoslav Slavković, direktor kopa „Drmno“, kaže da je proizvodnja uglja tokom godine bila stabilna i u skladu sa potrebama rada termoenergetskih kapaciteta.

„Da bismo održali ovakav proizvodni ritam, prioritet nam je povećanje rezervi otkrivenog uglja. Zbog toga radimo na tehničko-tehnološkim zahvatima, odnosno na racionalnom raspoređivanju rudarske mehanizacije na jalovinskim etažama, kako bismo povećali ukupne efekte proizvodnje na otkrivci uglja. Uključivanje u proizvodni proces bagera „SRs 2000/2“ i novog, šestog BTO rudarskog sistema, direktno će se odraziti na povećanje proizvodnje otkrivke. Deponije rezervi uglja su dobro popunjene“ – naveo je Slavković.

 

Održati stabilnu proizvodnju

On je dodao da su ove godine, zbog potreba proizvodnje, remonti rudarske mehanizacije bili kraći nego uobičajeno. Popravke su rađene prema utvrđenim prioritetima.

„Vreme planirano za redovne servise i održavanje koristili smo za otklanjanje preostalih nedostataka. Pogonska spremnost pomoćne mehanizacije i terenskih vozila je na zadovoljavajućem nivou i intenzivno se radi na podizanju njihove tehničke ispravnosti. Putevi na kopu su u dobrom stanju i imamo dovoljno materijala za njihovo redovno održavanje i popravku. Generalno, učinili smo sve što je u našoj moći da u datim okolnostima odgovorimo postavljenim ciljevima i budemo što spremniji za zimske uslove rada. Zaposleni na kopu „Drmno“ spremni su da ulože i dodatan napor kako bi održali kontinuitet proizvodnje. Uostalom, to su do sada i više puta pokazali“ − zaključio je Slavković.

 

Dragoslav Slavković

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top